Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Färre studenter just nu, men de blir många fler

Förra året minskade antalet högskolestudenter för första gången på 20 år, visar en rapport från Högskoleverket. Samtidigt visar en rege-ringsrapport att efterfrågan på högskoleplatser kommer att öka kraftigt under åren fram till 2013.

1 maj, 2006
Universitetsläraren

Enligt Högskoleverkets rapport minskade antalet helårsstudenter under 2005 med 2,5 procent, vilket är ungefär 7 000 av totalt 300 000 helårsstudenter. Minskningen har förbättrat lärosätenas ekonomi. Året innan, år 2004, antogs 5 procent fler studenter till högskolan än vad riksdagens anslag räckte till. Under 2005 var överintaget cirka 2 procent. När det gäller ekonomin visar 60 procent av lärosätena ett överskott för 2005. De negativa resultat som förekommer är små och har täckning i tidigare överskott, rapporterar Högskoleverket.
Minskad verksamhet på lärosätena gäller även forskningsverksamheten. En konsekvens är att antalet nybörjare i forskarutbildningen, som minskade kraftigt under 2004, fortsatte att minska under 2005.

Längre perspektiv
Men i en regeringsrapport om demografiutvecklingen och övergången till högskolan är perspektivet längre. Här konstateras att antalet ungdomar kommer att öka kraftigt under de kommande åren. Därmed kommer också efterfrågan på högskoleplatser att öka.
Rapporten visar bland annat att gruppen ungdomar i åldern 19–25 år växer med 150 000 fram till 2013, enligt ett pressmeddelande från Utbildnings- och kulturdepartementet.
Om inte högskolan byggs ut under samma tid kommer bara 37–38 procent av dem som är födda 1990 att kunna gå vidare till högskolan. Det ska jämföras med årskullen 1980, där cirka 46 procent kunnat fortsätta studera på högskolan.
I en kommentar säger utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky:
– Vem kan försvara att eleverna födda 1990 ska få kraftigt sämre framtidschanser än deras äldre kamrater. Antalet högskoleplatser är en rättvisefråga mellan generationer. Dessa elever och deras föräldrar har under hela sin uppväxt känt av att de är en stor årskull och kommer säkert att reagera mycket kraftigt på detta.
– Sverige skulle stå helt isolerat internationellt med en medveten politik som kraftigt minskar möjligheterna till högre studier, tillägger han.
Men enligt departementet finns för närvarande inga planer på någon ökning av antalet högskoleplatser utöver den nuvarande och beslutade utbyggnaden av högskolan.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023