Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF anser: Förtroendeman fick ogiltig varning

Den varning som ordföranden i SACO-rådet vid Mälardalens högskola, Lennart Ytter, tilldelats av högskolan är ogiltig. Det hävdar SULF:s förbundsjurist Thomas Kihlberg.

1 mars, 2006
Universitetsläraren

Under sommaren 2005 tog Västerås Idrottsallians kontakt med Lennart Ytter i hans egenskap av adjunkt vid Ekonomihögskolan inom Mälardalens högskola. Idrottsalliansen, som är en lokal samarbetsorganisation för idrottsklubbar, ville låta anordna en ledarutbildning för idrottsrörelsen.
Ytter utarbetade ett koncept till en uppdragsutbildning som han i oktober presenterade för enhetschefen och studierektorn. Han fick då godkänt att gå vidare och utveckla idéerna.
För att få upp intresset för utbildningen höll Idrottsalliansen den 24 november en presskonferens där Lennart Ytter medverkade. Den fick stort genomslag i lokala medier. Information om 20-poängskursen låg också ute på högskolans hemsida några dagar i november.
Dagen efter presskonferensen beslöt Ekonomihögskolans prefekt att avbryta förberedelsearbetet med uppdragsutbildningen.

En överraskning
Enligt en utredning som högskolan gjort kom den massmediala
uppmärksamheten som en överraskning för berörda chefer inom högskolan. I utredningen anklagas Ytter för brott mot förordningen om uppdragsutbildning och brott mot delegationsordningen. Följden av detta är enligt utredningen att högskolan lidit förtroendeskada gentemot idrottsrörelsen i Västerås.
SULF tillbakavisar i en skrivelse anklagelserna och hävdar att Lennart Ytter inte har överträtt sina befogenheter. Kärnan i argumentationen är att Ytter inte kan ha begått brott mot förordningen om uppdragsutbildning eller mot delegationsordningen eftersom inga beslut eller avtal var fattade. Den eventuella skadan för högskolans förtroende har sannolikt uppkommit genom prefektens beslut att avbryta diskussionerna om utbildningen.

Nämnden felaktig
Personalansvarsnämnden gick den 23 januari på högskolans linje och tilldelade Ytter en varning. SULF stämde därefter Mälardalens högskola inför Arbetsdomstolen för att undanröja varningen.
Samtidigt insåg högskolan att personalansvarsnämndens beslut var ogiltigt eftersom nämnden varit felaktigt sammansatt. Ett nytt möte inkallades som tog ett nytt beslut att tilldela Ytter en varning. Men nämnden var också vid detta sammanträde felaktigt sammansatt och enligt SULF:s förbundsjurist Thomas Kihlberg är även detta senare beslut ogiltigt. Han påpekar att det dessutom förekom flera formella brister i samband med nämndens beslut.
SULF har påkallat tvisteförhandling. Vid denna tidnings pressläggning är ärendet inte avgjort. Mer om ärendet i nästa nummer av Universitetsläraren.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023