Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Rekrytera en kollega!

Sveriges universitetslärarförbund är universitetslärarnas, doktorandernas och forskarnas fackliga och professionella förbund. SULF har över 20000 medlemmar. Vi har plats för fler. Under 2006 satsar SULF extra mycket resurser på rekrytering. I nästa nummer av Universitetsläraren medföljer en bilaga som du gärna får ge till en kollega som du tycker borde vara SULF-medlem.

1 februari, 2006
Universitetsläraren

Även många andra fackförbund lägger kraft på att öka medlemstalet. Förra året bildades till exempel Tria, studentorganisationen för HTF, SKTF och ST. Tria har varit mycket offensiv i sin studentrekrytering. SULF skiljer sig dock från många fackförbund eftersom vi inte rekryterar bland studenter på grundnivå i högskolan. Många går med i SULF när man börjar undervisa eller forska på högskolan.
– Vi vill att SULF ska vara det självklara valet för alla adjunkter, doktorander, forskare, lektorer, lärarutbildare och professorer som arbetar i högskolan. Förbundets möjligheter att effektivt driva de fackliga frågorna förbättras om vi är många och har en hög representationsgrad, säger Göran Blomqvist, förbundsdirektör i SULF.

Regionala träffar
Under våren 2006 kommer SULF:s rekryteringssamordnare att samlas regionsvis för att tillsammans diskutera hur man bäst kan sprida information om SULF lokalt och vilken nytta man som universitetslärare, doktorand och forskare har av att vara medlem.
Projektledare för rekryteringssatsningen på SULF:s kansli är ombudsman Camilla Carlsson.
– Vi har bett de lokala föreningarna att utse rekryteringssamordnare. Jag ser verkligen fram emot att få träffa så många lokala representanter som möjligt vid de regionala mötena. Man har olika förutsättningar för rekrytering på lärosätena och vid träffarna anpassar vi programmet efter deltagarnas förutsättningar. Även organisationsgraden (= hur stor andel som är medlemmar i SULF) påverkar naturligtvis rekryteringsarbetet.
– På vissa lärosäten är organisationsgraden mycket hög medan man på andra borde kunna öka andelen SULF-medlemmar avsevärt, säger Camilla Carlsson. Organisationsgraden skiljer sig också mellan sektionerna.

Högskolan är vårt område
Även du som enskild medlem kan göra en insats och stärka förbundet genom att rekrytera en kollega. I din närmaste omgivning finns det säkert flera potentiella SULF-medlemmar.
I nummer 3/06 av Universitetsläraren medföljer en bilaga, Högskolan är vårtområde. Prata gärna med dina kollegor om SULF och ge dem bilagan. Den innehåller information om vad SULF står för, varför man bör vara medlem, vad det kostar och även vilka förmåner man har som medlem. Om din kollega redan är med i ett annat SACO-förbund finns i de allra flesta fall möjligheten att vara dubbelansluten. Man kan då vara med i två förbund till ingen eller ringa merkostnad. I vissa fall kan det till och med bli billigare att vara med i två förbund. Så gör dig själv en tjänst – rekrytera en kollega!

ULRIKA HERSTEDT
informatör/pressekreterare

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023