Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

1 februari, 2006
Universitetsläraren

FORSKARES RÖRLIGHET I EU UNDERLÄTTAS
Det ska bli lättare för forskare från länder utanför EU att resa till och vistas i EU-länderna. Syftet är att stärka EU:s konkurrenskraft.
Det framgår av ett EU-direktiv, som ska vara implementerat i medlemsländernas lagstiftning senast i oktober 2007.
Lars Lundgren, hovrättsråd vid Svea Hovrätt, har därför fått regeringens uppdrag att utreda hur Sverige ska genomföra EU-direktivet. Han ska redovisa sitt uppdrag senast den 31 oktober 2006, enligt ett pressmeddelande från Utbildnings- och kulturdepartementet.

LINNÉ-JUBILEUM KAN FÖLJAS PÅ NÄTET
Precis ett år i förväg innan invigningen av jubileumsåret Linné 2007 öppnades den nationella portalen www.linne2007.se Det skedde alltså den 28 januari. Samma datum nästa år, 28 januari 2007, invigs jubileumsåret i Linnés skolstad Växjö.
Under hela året kan alla intresserade följa hur det kommande 300-årsfirandet av Carl von Linné förbereds. Det handlar om allt från resor i hans fotspår i Tornedalen och Amazonas djungler till högtidsdagar med kungligheter och planerade trädgårdsarrangemang. Allt enligt uppgifter från nationella Linnésekretariatet.

FINLAND FÅR NYA REGLER FÖR FINANSIERING?
Doktorsutbildningarna vid de finländska universiteten borde ha gemensamma regler för sin verksamhet.
Detta enligt en internationell utvärderingsgrupp som på uppdrag av Rådet för utvärdering av högskolorna har granskat forskarutbildningen i Finland.
I den rapport som gruppen nyligen överlämnade föreslår man bland annat att så många forskarstuderande som möjligt bör få en garanterad och sammanhållen finansiering för fyra års studier. Idag måste nämligen många studerande söka olika stipendier varje år för att kunna doktorera.
Högskoleverkets internationella nyhetsbrev

NY PARAGRAF OM FORSKNINGSFUSK ÄR PÅ REMISS
Det behövs tydligare formuleringar om ett lärosätes ansvar att utreda forskningsfusk anser regeringen, som i en promemoria från Utbildnings- och kulturdepartementet därför föreslår en ny paragraf i högskoleförordningen, 1 kap §16: ”En högskola, som genom en anmälan eller på annat sätt får kännedom om en misstanke om oredlighet i forskning, konstnärligt utvecklingsarbete eller annat utvecklingsarbete vid högskolan, skall utreda misstankarna”.
Förslaget har nu sänts på remiss ”i syfte att ta in synpunkter och möjliggöra för berörda instanser att tillföra ytterligare underlag inför regeringens fortsatta arbete med frågor rörande hur behandling av misstankar om oredlighet i forskning fortsatt skall regleras”, skriver departementet i promemorian.
Ett 60-tal remissinstanser, bland dem SULF, ska yttra sig senast den 6 mars.

VINTERROCK BLEV LÖN TILL UTLÄNDSK GÄSTFORSKARE
Det finns utländska forskare som utnyttjas vid lärosäten runt om i landet.
– De utför arbetsuppgifter utan några som helst rättigheter. På många sätt påminner det om utländska svartarbetare som städar eller bygger hus, säger förbundsdirektör Göran Blomqvist på SULF.
Men det gäller sällan medlemmar i förbundet säger han till Sydsvenska Dagbladet. Däremot har svenska forskare berättat för SULF om svåra förhållanden för utländska kollegor.
– Vi har hört om gästforskare som får pengar emellanåt, från någon materialkassa eller så. En utländsk forskare fick en vinterrock som betalning.
Lennart Ståhle, kanslichef på Högskoleverket, bekräftar för tidningen att problemet finns, men säger att det ligger i sakens natur att ingen känner till omfattningen.
– De ansvariga vill inte berätta och de drabbade är många gånger väldigt rädda.
Göran Blomqvist påpekar att även svenska forskare som får stipendier eller utbildningsbidrag är mycket utsatta, men att det ändå är värst för de utländska forskarna.
– De är helt beroende av sina chefer och deras välvilja. Om de hamnar i konflikt med dem kan de förlora sina resultat och bli utslängda ur landet, eftersom en konflikt kan leda till att de förlorar sitt arbete, och utan arbete blir de av med sitt uppehållstillstånd.

MYNDIGHET FÅR NYA UPPGIFTER
Professor Madeleine Rohlin, prorektor vid Malmö högskola, blir ny generaldirektör för Myndigheten för nätverk och samarbete inom högre utbildning, vars uppgift är att stödja Nätuniversitetet.
I samband med att hon tillträder den 1 mars utvidgas myndighetens uppgifter till att också omfatta breddad rekrytering och pedagogisk utveckling. Budgeten för 2006 höjs från 30 miljoner till drygt 60 miljoner kronor. Enligt ett pressmeddelande från Utbildnings- och kulturdepartementet ska myndigheten också ge stöd till genomförandet av den nya strukturen för utbildning och examina som är ett resultat av Bolognaprocessen. Under året får myndigheten en tillfällig ökning på tio miljoner kronor för detta.
Nätuniversitetet som startade 2002 har idag 2600 kurser vid 35 universitet. Hösten 2004 läste 37900 personer inom Nätuniversitetet, vilket motsvarar elva procent av alla studenter.

NY ETABLERINGSLAG I INDIEN
Utländska universitet som vill vara verksamma i Indien måste uppfylla särskilda villkor. Den indiska regeringen förbereder nämligen en lagstiftning som ska reglera hur utländska universitet får etablera sig i landet.
Enligt pressuppgifter kommer lagen att föreskriva att samma regler som gäller för de inhemska universiteten ska gälla för de utländska institutionerna. Det betyder till exempel att man vid antagningen måste följa ett särskilt kvoteringssystem för kaster och etniska grupper. Avgifterna måste också harmoniera med det statliga systemet och det blir inte tillåtet att ta ut några vinster från utbildningsverksamheten.
Bedömare anser att de föreslagna bestämmelserna är förenliga med framtida internationella handelsregler inom GATS eftersom de likställer inhemska och internationella aktörer.
Högskoleverkets internationella nyhetsbrev

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023