Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

1 januari, 2006
Universitetsläraren

PROFESSOR EVA LUNDGREN FRIAD FRÅN ANKLAGELSER

Professor Eva Lundgren vid Uppsala universitet frias från anklagelser om vetenskaplig ohederlighet, men får kritik för brister i god forskningssed.
Granskningen har gjorts av professor Margareta Hallberg vid Institutionen för idéhistoria vid Göteborgs universitet och professor Jörgen Hermansson vid Statsvetenskapliga institutionen i Uppsala.
Beslutet om en förberedande undersökning om vetenskaplig ohederlighet tog rektor Bo Sundqvist i juni. Detta mot bakgrund av tv-programmet Könskriget i maj, där Eva Lundgren uttalade sig, vilket ledde till en offentlig debatt som bland annat ifrågasatte hennes forskning. Bo Sundqvist noterar att granskarna inte funnit någon fabrikation av empiriskt underlag, men att de haft invändningar mot trovärdigheten. Det har ”i utlåtandet redovisats allvarlig kritik mot forskningen som gäller avvikelse från god forskningssed”. I sitt yttrande säger han därför att ”Eva Lundgren i fortsättningen kommer att ingå i en större vetenskaplig miljö än den egna forskargruppen”.
Göran Blomqvist, SULF:s förbundsdirektör kommenterar:
– Vi hoppas att det som skett i det här fallet utgör ett undantag, för det vore förödande för den akademiska trovärdigheten om politiskt kontroversiell forskning skulle särbehandlas av det akademiska systemet.
Han tillägger:
– En oroväckande sak är utformningen av det uppdrag som gavs till de båda granskarna. Utan att det finns täckning i det regelverk som gäller vid Uppsala universitet, har det vidgats till Lundgrens ”trovärdighet” som forskare, vilket är något annat än misstanke om ohederlighet. Glädjande nog håller samhällsvetenskapliga fakultetens dekanus huvudet kallt och konstaterar i sitt beslut (den 15 dec) att ”Diskussion av och åtgärder mot brister i Eva Lundgrens forskning som beskrivits i granskarnas rapport bör hänvisas till vetenskapssamhället.”
– Det finns starka skäl att kritisera hur Uppsala universitet behandlar en medarbetare som har friats från misstankar om ohederlighet i forskning. Enligt de riktlinjer som finns ska stor omsorg ägnas åt att rentvå den som friats. Uppsala universitet har ännu inte gjort något som uppfyller ens elementära anspråk på en upprättelse. Att forskning är eller blir kontroversiell får inte leda till att villkoren för dess utövare försämras i förhållande till vad som gäller för andra forskare. Forskning måste såväl kunna ifrågasätta som utmana i samhället rådande uppfattningar.

GUNNAR SVEDBERG GÅR TILL FÖRPACKNINGSINDUSTRIN

Efter endast tre år som rektor för Göteborgs universitet lämnar Gunnar Svedberg sitt jobb i sommar för att i stället börja arbeta i näringslivet. Han blir vd för STFI-Packforsk AB, som är skogsindustrins och förpackningsindustrins utvecklingsbolag med 270 anställda.
Det är rättsprocessen vid Göteborgs tingsrätt, som bidragit till hans beslut. Tingsrätten dömde i juni professor Christopher Gillberg för tjänstefel till villkorlig dom och dagsböter för vägran att lämna ut sitt forskningsmaterial, medan Gunnar Svedberg fälldes för tjänstefel till dagsböter för att han inte förmått Gillberg att lämna ut sitt forskningsmaterial. Båda överklagade domen. Hovrättens dom meddelades 25 januari (efter denna tidnings pressläggning).
”Jag hade aldrig kunnat föreställa mig att man som rektor och myndighetschef skulle kunna fällas i domstol för tjänstefel när man handlat i enlighet med sin egen övertygelse och fått stöd av kvalificerade jurister”, säger han i ett pressmeddelande från Göteborgs universitet i december om varför han avgår som rektor.
”Den politiska styrningen av högskolornas verksamhet upplevs också som alltmer besvärande i arbetet som rektor.”
Gunnar Svedberg, 58, har tidigare bland annat varit vicerektor vid KTH och rektor vid det som nu är Mittuniversitetet. Han är professor i energiteknik för den kemiska processindustrin.

NY FORSKNINGSBEREDNING UTSEDD

Regeringen har utsett en ny forskningsberedning för perioden december 2005 till sista december 2006.
Forskningsberedningen är ett rådgivande organ till regeringen i forskningsfrågor och består av företrädare från olika delar av forskarvärlden och näringslivet. Bara två ledamöter är desamma som i förra forskningsberedningen, nämligen Carl Bennet och Eva Haettner Aurelius.

Ledamöterna är: Bertil Andersson, direktör för European Science Foundation i Strassbourg, Carl Bennet, styrelseordförande i Elanders AB, Charlotte Brogren, utvecklingschef på ABB, Klas Fresk, direktör för Toms Tits experiment, Jonas Frisén, professor vid Karolinska Institutet, Erik Berglöf, ekonomi- och forskningschef vid European Bank for Reconstruction and Development i London, Eva Haettner Aurelius, professor i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, Anne Hammarström, professor i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet, Harriet Lidh, vd för Lidhs verktygsindustri AB i Dalstorp, Maria Lindholm, doktorand vid forskarskolan språk och kultur vid Linköpings universitet, Sverker Sörlin, professor i miljöhistoria KTH, Barbro Åsman, professor i fysik vid Stockholms universitet.

DISKRIMINERING VIKA 30 PLATSER

Det var diskriminering när Uppsala universitet inför hösten 2003 reserverade 30 platser på juristprogrammet för sökande med föräldrar födda i utlandet, enligt domen från Svea hovrätt strax före jul. Domen fastställde därmed tingsrättens dom från januari 2004.
– Det viktiga är att få en lagstiftning som är tydlig och inte ger utrymme för godtycke, så att vi slipper en återkommande diskussion om lagens ramar. Då kan vi istället ägna kraften åt att bekämpa den negativa särbehandling som finns i samhället, säger Katri Linna, Ombudsmannen mot etnisk diskriminering i ett pressmeddelande från DO.
Vid Uppsala universitet säger prorektor Lena Marcusson till DN:
”Jag hoppas att målet går vidare till HD. Högskolorna behöver vägledning
i hur lagen ska tolkas.”

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023