Många frågor om postdoc i Uppsala

ETT 40-TAL YNGRE forskare och doktorander kom till SULF:s möte på Uppsala universitet för att få svar på frågor och funderingar kring postdoc. Paula Norlin från Vetenskapsrådet berättade om ansökningar och bidrag, Sinikka Hietanen från Försäkringskassan förklarade vad en postdoc kan förvänta sig när det gäller det sociala skyddsnätet, Robert Andersson, ombudsman på SULF, gav förbundets syn på postdoc och Olaf Svenningsen, forskningssekreterare vid Uppsala universitet, gav tips på hur man söker resurser för att finansiera sin tillvaro som postdoc.


Kategorier: Arkiv