Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

19 december, 2005
Universitetsläraren

ALLT FLER FORSKARE ÄR ARBETSLÖSA VISAR NY RAPPORT

Allt fler forskarutbildade är arbetslösa, enligt ny arbetslöshetsstatistik som SACO tagit fram på uppdrag av SULF.
Exempelvis är 14 procent av de forskarutbildade mellan 25 och 34 år inom naturvetenskap öppet arbetslösa.
Totalt sett var 4,8 procent av de forskarutbildade arbetslösa eller sysselsatta i arbetsmarknadsprogram i slutet av oktober. Det ska jämföras med 4,3 procent i oktober 2004 och 4,5 procent i maj 2005.
Hårdast drabbade är unga forskarutbildade. I åldersgrupperna 25–29 och 30–34 år var 10,9 procent respektive 8,7 procent arbetslösa eller sysselsatta i arbetsmarknadsprogram. Vid samma tidpunkt förra året var motsvarande siffror 9,5 procent respektive 7,3 procent.
Problemen är störst, precis som tidigare, inom naturvetenskap (biologi och miljövetenskap, fysik, kemi och geovetenskap samt matematik och övrig naturvetenskap), där 8 procent är arbetslösa eller sysselsatta i arbetsmarknadsprogram. Bland de unga, 25–34 år, är alltså hela 14 procent öppet arbetslösa.

SNEDREKRYTERING TILL KONSTNÄRLIG UTBILDNING

Snedrekryteringen till konstnärlig utbildning är påtaglig. Endast 12 procent av studenterna har arbetarbakgrund, enligt en ny rapport från Högskoleverket.
Högskolor som ingår i rapporten är: Danshögskolan, Dramatiska Institutet, Konstfack, Kungl. Konsthögskolan, Kungl. Musikhögskolan, Operahögskolan i Stockholm, Teaterhögskolan och Beckmans Designhögskola. Samtliga högskolor ligger i Stockholm.
I ett pressmeddelande sammanfattar Högskoleverket att 34 procent av svenskarna har arbetarbakgrund medan genomsnittet för studenter på universitet och högskolor är 24 procent och alltså endast 12 procent inom konstnärlig utbildning.

NORDSTRÖM TILL VINNOVA

Thomas Nordström, som slutade som rektor för Högskolan Kristianstad efter åtta månader (se Universitetsläraren 15/2005), fortsätter sin karriär på Vinnova med att omsätta forskning till industriell tillväxt.
”Det är en styrka för Vinnova att få en så kvalificerad och erfaren medarbetare. Thomas Nordström kombinerar sin forskarbakgrund med en omfattande och gedigen industriell erfarenhet”, säger generaldirektör Per Eriksson i en kommentar i ett pressmeddelande från Vinnova.
Det handlar om en anställning på två år från den 1 november, som Högskolan Kristianstad finansierar.

ADJUNKTER SKA VARA VALBARA

Det är självklart att adjunkter ska vara valbara till fakultetsnämnderna, anser SULF i sitt remissvar på Försöksverksamhet med ändrad organisation inom högskolan. Rapporten har skrivits av jur dr Anders Stening på uppdrag av Utbildnings- och kulturdepartementet.
SULF:s remisssvar lämnades till departementet i mitten av november.
Stening föreslår bland annat att en högskola får besluta att ledamöter i en fakultetsnämnd på försök ska väljas av samtliga berörda lärare inom nämndens ansvarsområde.
SULF tillstryker förslaget och delar Stenings uppfattning att dagens ordning innebär ett ”demokratiunderskott”, eftersom den största lärarkategorin inte har något inflytande över fakultetsnämndernas sammansättning.
”Vi anser dessutom att motiveringen för förslaget är så övertygande att någon försöksverksamhet inte behöver genomföras utan att den föreslagna ordningen skall permanentas”, sägs i remissvaret. Förbundet konstaterar att det därför krävs ändringar i både högskolelagen och högskoleförordningen.
I svaret föreslår SULF även att doktoranderna ska garanteras plats i organ som behandlar forskarutbildningsfrågor.

CAROLINA SAF ÄR DOKTORANDERNAS NYA ORDFÖRANDE

Carolina Saf, doktorand i internationell privaträtt vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet, är ny ordförande för Sveriges Doktorandförening, SDF. Hon efterträder Annika Blekemo, Stockholms universitet.
Ordinarie ledamöter, valda vid årsmötet i Stockholm den 18 november, är Vladimir Bastidas, doktorand i europeisk integrationsrätt, Juridiska institutionen, Stockholms universitet, Alexandra Petrakou, doktorand i informatik, Institutionen för teknik, Högskolan i Kalmar, Fredrik Wallin, doktorand i energiteknik, Institutionen för samhällsteknik, Mälardalens högskola, Gustav Malmborg, adjunkt i arkeoosteologi, Institutionen för kultur och samhälle, Högskolan på Gotland, Vahid Shahedi, doktorand i biofysikalisk kemi, Kemiska institutionen, Umeå universitet och Rickard Lingström, doktorand i fiberteknologi, avdelningen för fiberteknologi, KTH.

SE UPP MED VAD DU SKRIVER I E-POSTEN

Aggressiv kritik, ojuste konkurrens eller rent av mobbning är en dålig sida av den akademiska kulturen över hela världen, skriver Högskoleverkets internationella nyhetsbrev. Där refereras en enkät gjord vid Bristol University i Storbritannien.
Enligt enkäten uppgav 16 procent att de under det senaste året utsatts för trakasserier eller någon form av kränkande behandling. Universitetets rektor Eric Thomas har reagerat och ett program med titeln Positiv Working Environment har därför startats. Dessutom har ett stort ledarskapsprogram lanserats.
Enligt tidningen The Independent är en del av programmet också att skapa en bättre e-postkultur. Ett av de råd som tidningen vidarebefordrar är följande: ”Never put in an e-mail something you wouldn’t want your boss, your aunt, a lawyer or The Independent to see”.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023