Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ledare

Ledaren från Universitetsläraren nr 19/2005, skriven av SULFs förbundsdirektör Göran Blomqvist.

19 december, 2005
Universitetsläraren

SACO:s kongress ägde rum den 21 och 22 november. Programmet var innehållsrikt och verkligen representativt för den fackliga centralorganisation som de senaste åren har haft särklassigt bäst medlemstillströmning. Anna Ekström omvaldes enhälligt som ordförande för ytterligare fyra år. I henne har SACO en sällsynt skicklig ordförande – och en oerhört bra företrädare för nutidens svenska akademiker: utåtriktad, kompetent, engagerad och entusiasmerande!
Göran Persson gav som sig bör både en bild av nuläget och en vision för framtiden. Sverige står starkt och är redo för kommande utmaningar, var budskapet. Högklassig forskning och högre utbildning är grundstenar i det moderna folkhemsbygget, och här ska Sverige fortsätta att inta en internationellt ledande position, sade han. Detta är nödvändigt när hela samhället blir alltmer kunskapsberoende.

SULF:S REPRESENTANTER är väl inte ensamma om att sätta frågetecken för Göran Perssons verklighetsbeskrivning. Den högre utbildningen har förvisso byggts ut i Sverige, men i första hand är det en kvantitativ expansion. Kvalitetsaspekterna har varit – och är – underordnade. Som tidigare belysts i denna tidning, visar lärosätenas pågående arbete med Bolognaprocessen detta. De ska genomföra den största förändringen av högre utbildning i modern tid med sedan flera år krympande resurser per student. Då är det omöjligt att tro på statsministerns visioner. Det känns lite som en bekant slogan i Grönköping: ”Med vilja utav stål, vi vandrar utan mål!”
De högtidliga orden vid SACO-kongressen hade inte hunnit klinga ut förrän nya siffror publicerades som bekräftar att resurserna till svensk forskning fortsätter att krympa. Statistiken från SCB pekar särskilt på företagens återhållsamhet. Nu stiger oron över att företag, ja hela branscher, ska flytta sin forskning och utveckling utomlands. Också villkoren för den statligt finansierade forskningen är fortsatt oerhört kärva. Vetenskapsrådets fördelningsbeslut den 24 november andas djup oro, eftersom så oerhört många duktiga forskare inte kan få chansen att försätta meritera sig efter doktorsexamen. ”Vi är oroliga för att många bra forskare tappar sugen när det är så svårt att få bidrag”, säger en av huvudsekreterarna.

ORDEN I HÖGTIDSTALEN är många och stora. Men avståndet mellan vision och verklighet ökar. SULF motionerade som nämns på annan plats i denna tidning (sid 5) till SACO-kongressen om federationens uppbackning för bättre villkor för de unga forskarna, som ju är betydelsefulla kunskapsbärare. Vi begärde stöd för att alla doktorander ska ha en anställning, och därmed att alla typer av stipendier ska ersättas av riktiga tjänster. Beklagligtvis förlorade vi voteringen, men SULF släpper inte frågan för det. Det kändes oerhört skönt att få stöd av kollegerna i Sveriges Psykologförbund, i Naturvetareförbundet och av CF:s ordförande. Egendomligt nog var övriga delegater nöjda med en långt mera defensiv facklig linje än den personalpolitik vissa av landets universitet och högskolor företräder. Inte bra!

EN LJUSPUNKT vid SACO-kongressen var det tal LO:s ordförande Wanja Lundby-Wedin höll. När hon stod i talarstolen hade åtskilligt sagts om ekonomisk tillväxt och individuellt självförverkligande. Därför kändes det alldeles rätt när hon påminde om fackföreningarna och solidariteten, till exempel med dem som har svårigheter att komma in på arbetsmarknaden. Det kan handla om individer med ett handikapp som reducerar arbetsförmågan eller stresståligheten. Dem behandlar vår moderna tid ofta hjärtlöst.

OCH SÅ EN GOD NYHET! Stockholms universitet, SU, meddelade den 16 november att man kommer att anmäla även arbetslösa doktorander/doktorer till Trygghetsstiftelsen efter avslutad doktorandanställning. SU ser detta som en ”möjlighet för arbetsgivaren”. Så utomordentligt att våra frihetstörstande lärosäten vågar utnyttja den frihet de har. Grattis SU till ett bra beslut!
Observera! Eventuellt fanns i förra ledaren ett allvarligt sakfel: där påstås att Umeå universitet anmäler arbetslösa doktorander till Trygghetsstiftelsen. Nu uppges att detta alls inte är fallet, men kontroll pågår av vad som är korrekt.

GÖRAN BLOMQVIST
Förbundsdirektör i SULF

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023