Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Debatt och debattsvar

19 december, 2005
Universitetsläraren

Vi frågasätter vad vårt fackliga ombud Bengt-Åke Lindblom avser med sin artikel under rubriken: Gästkrönika i Universitetsläraren 10/2005: ”Vi måste våga ifrågasätta mer”. Lindblom ifrågasätter här att studenter och personal vid de regionala högskolorna har något att vinna på att bli universitet. Vi, tre kolleger, universitetslektorer och ämnesföreträdare i pedagogik, didaktik och psykologi vid Högskolan i Gävle, tar avstånd från ett sådant för hela högskolan förödande synsätt.

VI MENAR ATT forskarutbildningen i sig har ett stort mervärde för en högskola, inte minst för att kunna rekrytera kompetenta lärare till grundutbildningen. Inom högskolan är universitetsvisionen viktig således även för grundutbildningen. Forskning och grundutbildning är inte konkurrerande, utan i högsta grad kompletterande verksamheter. God undervisning är forskningsanknuten. Vår högskola, Högskolan i Gävle, har skickat in två ansökningar om att få bedriva forskarutbildning, den ena rör det tekniska området, den andra rör området: humaniora och samhällsvetenskap. Ansökningarna har föregåtts av ett systematiskt och intensivt utvecklingsarbete för att bygga upp och stärka ämnes- och forskarmiljöer som motsvarar alla de kvalitetskrav som ställs på goda miljöer för forskarstudier och för högre utbildning.

SAMMANFATTNINGSVIS: Vi ifrågasätter Bengt-Åke Lindbloms artikel och talar för en utveckling mot djup akademisk kompetens vid vår högskola och andra högskolor.

INGER AHLGREN, MÅRTEN ERIKSSON,
OCH ÅSA MORBERG
ämnesföreträdare vid Institutionen för pedagogik,
didaktik, psykologi vid Högskolan i Gävle

LÅT OSS FORTSÄTTA SAMTALET!
Rörande gästkrönikan i Universitetsläraren 10/2005

Jag erbjöds av Universitetslärarens chefredaktör i våras att bli gästkrönikör och skriva något som kunde intressera tidningens läsekrets. Uppdraget innebar att jag fritt skulle kunna uttrycka mina tankar rörande till exempel aktuella förhållanden inom högskolevärlden. Efter noga övervägande accepterade jag detta. Gästkrönikans innehåll är således helt mina egna personliga funderingar.
Kärnan i krönikan är att jag velat lyfta fram och problematisera några viktiga och aktuella frågor inom högskoleområdet.
Framförallt ville jag tydliggöra några angelägna områden och föra fram vikten av att försöka tänka i nya banor, på annorlunda sätt. Jag gav ett sådant tänkbart exempel. Högskolan i Borås med sina tankar på professionsuniversitet är ett annat.
Vad det gäller Högskolan i Gävle ligger ju universitetsvisionen tydligt fast!
Jag har velat dela med mig av mina funderingar i en viktig samhällsfråga. Hur ska vi egentligen agera i en snabbt föränderlig högskolevärld? Om inte nya universitet kommer att etableras inom överskådlig framtid, hur ska vi då hantera den uppkomna situationen?
Låt oss fortsätta detta viktiga samtal kring vårt eget fikabord!

BENGT-ÅKE LINDBLOM
universitetsadjunkt vid Högskolan i Gävle

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023