Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Allt fler forskarutbildade är arbetslösa

enligt den senaste arbetslöshetsstatistiken som SACO tagit fram på uppdrag av SULF. Statistiken för oktober 2005 hittar du här.

19 december, 2005
Universitetsläraren

Allt fler forskarutbildade är arbetslösa, enligt ny arbetslöshetsstatistik som SACO tagit fram på uppdrag av SULF.
Exempelvis är 14 procent av de forskarutbildade mellan 25 och 34 år inom naturvetenskap öppet arbetslösa.
Totalt sett var 4,8 procent av de forskarutbildade arbetslösa eller sysselsatta i arbetsmarknadsprogram i slutet av oktober. Det ska jämföras med 4,3 procent i oktober 2004 och 4,5 procent i maj 2005.
Hårdast drabbade är unga forskarutbildade. I åldersgrupperna 25–29 och 30–34 år var 10,9 procent respektive 8,7 procent arbetslösa eller sysselsatta i arbetsmarknadsprogram. Vid samma tidpunkt förra året var motsvarande siffror 9,5 procent respektive 7,3 procent.
Problemen är störst, precis som tidigare, inom naturvetenskap (biologi och miljövetenskap, fysik, kemi och geovetenskap samt matematik och övrig naturvetenskap), där 8 procent är arbetslösa
eller sysselsatta i arbetsmarknadsprogram. Bland de unga, 25–34 år, är alltså hela 14 procent öppet arbetslösa.

ROBERT ANDERSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023