Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Krönika

18 december, 2005
Universitetsläraren

En av tre forskare erkänner att de syndat. Rubriken stod att läsa i tidskriften Nature i början av sommaren (9 juni). Den syftade på resultatet av en enkätundersökning om forskningsetiska övertramp bland mer än 3000 (svarande) yngre, disputerade, forskare verksamma inom livsvetenskaper i USA. Undersökningen presenterades på annan plats i samma nummer. Frågorna gällde forskarnas eget agerande under de senaste tre åren och spände från falsifiering av data över stöld av idéer till slarvigt förda journaler.
En del av frågorna rörde således sådant som närmast är att rubricera som oaktsamhet men den syndande tredjedelen i rubriken hade gjort sig skyldig till allvarligare brott mot forskningsetiken. Mindre än en halv procent sade sig ha fabricerat data och en och en halv procent att de stulit en kollegas idé. Men så många som sex procent hade underlåtit att presentera data som motsade egna
tidigare resultat och mer än var femte hade ändrat uppläggningen eller resultaten efter påtryckningar från en finansiär.
Bortfallet i undersökningen var stort, drygt 50 procent av 7000 tillfrågade, men författarna menade att svarsfrekvensen sannolikt varit högst bland dem som syndat minst och att resultatet således snarast underskattar problemet. Jag vet inte hur stort det är. Inte heller vet jag om det var bättre förr. Det har mig veterligen inte gjorts någon jämförbar undersökning tidigare. Men visst ökar risken för otillbörliga hänsynstaganden i takt med att finansieringen från kommersiella aktörer ökar.
Vi har också anledning att fråga oss om inte den knivskarpa konkurrensen kan verka eroderande på etiken. Vad gäller konkurrensen representerar livsvetenskaperna kanske en ytterlighet. Här kan man verkligen tala om att vinna eller försvinna. Liksom i friidrotten tar vinnaren allt, både äran och pengarna, nästan hur liten segermarginalen än är. I en sådan miljö ökar risken för ”dopning”, i några fall genom regelrätta brott mot forskningsetiken kanske oftare i form av oaktsamhet för att det skall gå undan. Men det gäller inte bara naturvetenskap och medicin. Alla forskare skall konkurrensutsättas redan tidigt i karriären och visa att de tillhör eliten. Och även om forskaren själv försöker hålla sig till god sed hur ”smart” är det att som tidsbegränsat anställd inom professorns projekt agera ”wistleblower”?
God sed i forskningen kan bara upprätthållas i en medveten miljö. SULF:s kongress antog för ett år sedan etiska riktlinjer för universitetslärare. Men det räcker inte att ha ett häfte som samlar damm i bokhyllan. Diskussionen måste hållas ständigt levande. I en av kommentarerna till undersökningen i Nature frågades retoriskt på hur många ställen en kurs om god sed i forskningen är ett obligatoriskt inslag i forskarutbildningen. Det är det ännu inte vid min egen institution men jag tror att det borde vara det.

MEN DET FINNS OCKSÅ en annan sida av problemet. Det förekommer att forskarens redlighet ifrågasätts på väl lösa grunder. Att få sina hypoteser och tolkningar ifrågasatta hör till den akademiska vardagen. Att beskyllas för slarv och fusk kan torpedera karriären. För att den akademiska forskningens trovärdighet inte skall allvarligt skadas och för att verksamheten överhuvudtaget skall vara meningsfull måste grundläggande forskningsetiska principer upprätthållas i all forskning men också vid ifrågasättande av denna forskning.

CHRISTOPH BARGHOLTZ
Ordförande i SULF

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023