Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

”Bolognaprocessen är för målinriktad”

17 december, 2005
Universitetsläraren

Det som oroar mig mest med Bolognaprocessen är målinriktningen. Den svär mot den klassiska tanken om kunskap, men även om bildning. Om du från början vet vad du är ute efter är det ingen idé att studera – då har du redan alla svar.
Det sade Bernt Gustavsson, professor i pedagogik med inriktning på demokrati vid Örebro universitet, när han höll en avslutande reflektion kring kunskap och bildning på SULF:s Universitetslärarstämma 2005.
– Utbildning måste vara en fri process. Man ska inte under vägen veta vad man ska komma fram till. Processen försvinner om systemet innehåller färdiga ”outcomes”.
– Det andra som oroar mig är att resten av världen inte finns med i Bolognaprocessen, fortsatte Bernt Gustavsson, som själv arbetat i tre olika världsdelar och som innan han kom till den akademiska världen arbetade med folkbildning som folkhögskolelärare.
Han vill ha ett rikare kunskapsbegrepp, som innehåller en demokratisk och en humanistisk dimension. Men kunskapssynen präglas allt mer av ekonomiska synsätt och kunskapen och studenten blir därmed en vara.
– Jag är oroad och kritisk. Ekonomiseringen av utbildningssystemet reducerar kunskaps- och bildningsbegreppen och de humanistiska aspekterna marginaliseras. Vi måste satsa brett – på olika former av kunskaper och verksamheter.

ANKI WOOD

En intervju med Bernt Gustavsson fanns i Universitetsläraren 15/2005.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023