Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

15 december, 2005
Universitetsläraren

WIKLUND NY REKTOR I LULEÅ

Pia Sandvik Wiklund blir ny rektor för Luleå tekniska universitet från den 7 november i höst till den 6 november 2011.
Pia Sandvik Wiklund är prorektor vid Mittuniversitetet sedan 2002. Hon har tidigare varit förvaltningschef vid Mitthögskolan.
Och det var hon, som på regeringens uppdrag, utredde resurstilldelningssystemet för grundläggande högskoleutbildning (se Universitetsläraren 10/05). Hon har civilingenjörsexamen i maskinteknik och teknologie doktorsexamen i kvalitetsteknik från Linköpings universitet och är även docent i kvalitetsteknik vid Luleå teniska universitet, skriver Utbildnings- och kulturdepartementet i ett pressmeddelande.

EUROPEISKA FORSKNINGSRÅDET HAR UTSETT 22 LEDAMÖTER

Det är klart vilka 22 personer som utsetts till det kommande europeiska forskningsrådet – the European Research Council, ERC. Från Sverige kommer Carl-Henrik Heldin, professor i molekylär cellbiologi vid Uppsala universitet och director vid Ludwiginstitutet för cancerforskning i Uppsala. Han är också ledamot i Vetenskapsrådets styrelse, ledamot i Vetenskapsakademiens styrelse och i Academia Europea, noterar Vetenskapsrådet.

HÖGSKOLEVERKET UTREDER VARFÖR FORSKARE INTE FÅR JOBB

Nu ska Högskoleverket utreda varför de forskarutbildade har svårt att få jobb. Utredningen beräknas vara klar om tre månader. Den ska ge svar på frågor som ”vilka får arbete och vilka får inte?” och ”motsvarar jobben deras kompetens?”.
– Den senaste tiden har vi fått allt fler larmrapporter om forskarutbildades situation på arbetsmarknaden. Det är oroväckande och vi vill därför utreda det här ordentligt, säger Sigbrit Franke, chef för Högskoleverket i ett pressmeddelande.
Verket hänvisar till SULF:s undersökning, som visar att arbetslösheten till och med är högre bland unga forskarutbildade än bland unga med endast högskoleutbildning – 8,6 procent jämfört med 5,3 procent. Regeringens mål har varit att öka antalet forskarutbildade. Under tioårsperioden 1994–2004 har antalet doktorsexamina ökat med 82 procent från 1504 till 2741. Men samtidigt visar statistiken att många har svårt att få jobb.
Högskoleverkets utredning ska ge en detaljerad bild av de forskarutbildades ställning på arbetsmarknaden. Den ska bland annat ge svar på hur många forskarutbildade som står utanför arbetsmarknaden, om det är någon skillnad mellan olika ämnesområden och lärosäten, hur många som får arbete inom högskolan respektive näringslivet med mera.

IDROTTSHÖGSKOLAN BLIR ÅTER GIH

Idrottshögskolan i Stockholm bytte namn 1 oktober till välkända Gymnastik- och idrottshögskolan, GIH.
– Det är med glädje som vi idag har tagit emot regeringens beslut om att låta Sveriges enda självständiga idrottshögskola från den 1 oktober få tillbaka sitt gamla namn och kännetecken ”GIH”, kommenterade rektor Mats Ericson förändringen i ett pressmeddelande från högskolan.
Grunden till GIH lades 1813 och år 1966 fick verksamheten namnet GIH. Högskolan har idag cirka 600 studenter och här kan man studera till lärare i idrott och hälsa, idrottstränare, hälsopedagog, samt Sport Manager. Här finns även fortbildningar och forskning inom idrott och hälsa.

HUR HANTERAS KÄNSLIGT MATERIAL

I spåren av de rättsliga processerna vid Göteborgs universitet har SUHF tillsatt en arbetsgrupp för hantering av integritetskänsligt material inom forskningen.
I tingsrätten dömdes professor Christopher Gillberg, som åtalats för vägran att lämna ut sitt forskningsmaterial om damp, till villkorlig dom och dagsböter, medan rektor Gunnar Svedberg fälldes för tjänstefel (båda har överklagat domen) och ordföranden Arne Wittlöf frikändes.
Arbetsgruppen består av jurister, representanter för ledningarna vid olika lärosäten och från det medicinska och samhällsvetenskapliga/ beteendevetenskapliga området, enligt SUHF:s infoblad. Gruppen leds av professor Inge-Bert Täljedal från Umeå universitet.

STORA UTGIFTER EFTER ORKANEN

De statliga universiteten och högskolorna i delstaten Mississippi kommer att få betala uppskattningsvis närmare 675 miljoner dollar för att reparera skadorna efter orkanen Katrina. Värst drabbade är de statliga universiteten som beräknas behöva 500 miljoner dollar av summan. Politikerna i delstaten ska nu vända sig till Washington och begära federal hjälp för att klara utgifterna.
I Louisiana räknar man med att enbart återuppbyggnaden av Southern University at New Orleans kommer att kosta närmare 350 miljoner dollar. Det handlar om en återuppbyggnad från grunden eftersom lokalerna översvämmats av ett mer än fyra meter högt vattenstånd.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023