Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Kulturkrock på högskola medförde att rektor avgick

Efter åtta månader avgick plötsligt Thomas Nordström från posten som rektor för Högskolan i Kristianstad. Kulturkrocken mellan entreprenören från näringslivet och akademins demokratiska traditioner beskrivs som katastrofal.

15 december, 2005
Universitetsläraren

Thomas Nordström tillträdde som en efterlängtad kraft med uppdrag att förändra högskolan.
– Mycket pekade på att det var rätt person. När han kom i januari så var en del entusiastiska, medan andra var avvaktande till en oakademisk rektor.
Jag tycker att han kom in som en frisk fläkt, säger Henrik Rahm, lektor i svenska med språkvetenskaplig inriktning. Han var under våren vice ordförande i SACO/SULF-föreningarna vid högskolan och är nu nytillträdd ordförande.
Thomas Nordström var så efterlängtad att Kristianstads kommun beslutade att låta honom ta över ordförandeposten i det kommunala bolaget Krinova Science Park och arvodera den med 15600 kronor i månaden. Detta för att ge ett tillägg till rektorslönen på 67000 kronor och därigenom matcha hans lön från näringslivet.
Men efter bara åtta månader på rektorsposten avgick Thomas Nordström. Han vill inte kommentera sin avgång, utan hänvisar till ett pressmeddelande från Högskolan i Kristianstad.
Där säger han:
”Jag är, från min tidigare verksamhet inom industrin, van vid effektivare genomförandeprocesser och ett högre tempo i förändringsarbete och har därför känt frustration över att det pågående förändringsarbetet tar för lång tid. Som otålig och ensam entreprenör i detta systemverk har jag insett att det inte är rätt miljö för mig.”
Lil Ljunggren-Lönnberg, ordförande i högskolans styrelse bekräftar.
– Är man en otålig natur och har bråttom så skär det sig rätt snabbt när det inte stämmer. Han hade bråttom och organisationen hängde inte med. Har man då inte tillräcklig förståelse för varandras synpunkter så funkar det inte. Det var olika sätt att jobba och olika kulturer som möttes och kulturkrocken blev katastrofal när det inte längre fungerade.

Tillbaka till näringslivet
Thomas Nordström själv har tagit ut semester och för diskussioner med Utbildningsdepartementet hur det ska bli med hans anställning. Avsikten är inte att han ska komma tillbaka till Högskolan i Kristianstad, utan han tänker återgå till verksamhet inom näringslivet.
Thomas Nordström har en lång meritlista. Han har enligt Högskolan i Kristianstads hemsida lärarexamen, är filosofie doktor i sociologi och har varit adjungerad professor vid Blekinge tekniska högskola, han har en gedigen bakgrund inom näringslivet och har bland annat arbetat länge inom Volvo och varit vd för forskningsinstitutet IVF Industriforskning och utveckling AB i Mölndal. Dessutom har han varit ledamot i Bromöllas kommunstyrelse och sekreterare i regeringens Arbetsmiljökommission.
När Thomas Nordström tillträdde tänkte han sig nog kunna ta effektiva genvägar genom akademins beslutsprocesser.
– Rektor har trott att det går att få igenom förändringar utan att ta fram beslutsunderlag och utan, som han tycker, tidsödande utredningar, säger Henrik Rahm.
Thomas Nordström sökte goda kontakter med facket, men snart skar det sig.
– Vi hade informella samtal och det tyckte vi fungerade bra, men vi märkte efter ett tag att han tolkade våra samtal på ett sätt och vi på ett annat.
Så vi begärde att när vi träffades skulle det protokollföras. Det ville inte han, säger Henrik Rahm.
SULF fick mycket kritik från medlemmarna för att organisationen satt sig i rektors knä.
– Kritiken var med rätta, man kan inte vara informell hela tiden. Vi tog konsekvensen i februari och var sedan väldigt noga med att allt måste gå formellt rätt till.

Många konflikter
Under våren avlöste konflikterna varandra, här är några av dem:
• I mars kritiserades Thomas Nordström för att inte ha följt MBL i förhandling-
arna om vilka som skulle sitta i högskolans nya strategigrupp.
– Vi hade en central förhandling om bland annat den här saken. Redan då var förtroendet för rektor ganska dåligt, säger Henrik Rahm.
• Högskolans strategigrupp skickade i maj ut ett förslag till ny organisation.
Facken var kritiska till förslaget, bland annat för att det saknade konsekvensanalys. Förslaget gick inte igenom.
• Rektorn tog i juni på omstridda grunder ifrån 13 lektorer deras fasta forskningstid. SULF driver frågan som ett brott mot högskolelagen och ska begära centrala förhandlingar.
Efter sommaren var händelseutvecklingen snabb.
Den 25 augusti fick facken vid sittande bord i samverkansmöte reda på att högskolestyrelsens ordförande skulle lägga fram ett förslag som innebar direktiv till rektorn att snabbt ta fram beslutsunderlag så att högskolestyrelsen skulle kunna fatta beslut om att från årsskiftet slå samman de sex nuvarande institutionerna till tre.
– Principiellt tyckte vi det var fel att ge rektor ett sådant mandat. Det innebar att den demokratiska processen övergavs och att han kunde hämta in det underlag han ville och genomdriva ett sådant genomgripande förslag väldigt hastigt, säger Henrik Rahm.
Det skulle bli omröstning i högskolestyrelsen en dryg vecka senare, den 2 september. Men facken gick inte med på MBL-förhandlingar efter att bara ha blivit informerade om frågan vilket gjorde att högskolestyrelsen inte kunde ta ett beslut.
– Den 6 september hade vi en separat MBL-förhandling om frågan. Vi ajournerade förhandlingen och skrev ett motförslag där vi inte tog ställning i frågan om antalet institutioner, men krävde att man skulle undersöka konsekvenserna av beslutsförslaget och att institutionsstyrelser och motsvarande måste få möjligheter att komma med synpunkter. Motparten kunde absolut inte gå med på det och då strandade förhandlingarna, säger Henrik Rahm.
Tisdagen den 13 september respektive onsdagen den 14 september begärde ST och SACO/SULF-föreningarna centrala förhandlingar. Torsdagen den 15 september avgick Thomas Nordström med omedelbar verkan.

En serie händelser
– Men rektors avgång var inte kopplad till de senaste händelserna, utan var ett resultat av en serie händelser och skeenden sedan han tillträdde sin tjänst, kommenterar Lil Ljunggren-Lönnberg.
Henrik Rahm hade förväntat sig att rektor skulle avgå, men blev ändå förvånad.
– Det har varit en rejäl kulturkrock. Thomas Nordström har varit intresserad av att vara visionär, entreprenör och marknadsförare. Han har varit runt mycket i regionen och marknadsfört högskolan. Men att vara rektor för en högskola innebär också ett krävande förvaltningsarbete och det har han varit skäligen ointresserad av. Och även om intentionerna är goda måste ett förändringsarbete ske utifrån analyser och beslutsunderlag.
Saknas detta och om dessutom den demokratiska processen åsidosätts kan resultatet aldrig bli gott, säger Henrik Rahm.
Hur påverkar det här verksamheten vid högskolan?
– Undervisningen pågår som vanligt. Men en del lärare känner en olust över att det är rörigt och andra för att förändringsarbetet går så långsamt, säger Henrik Rahm.
Lil Ljunggren-Lönnberg anser att konsekvenserna är bekymmersamma.
– Alla beklagar det som hänt, det är ju ingen bra situation. Det är bara att hoppas att vi var på sitt håll kan gå vidare. Och att det blir bra för högskolan och bra för Thomas Nordström, säger hon.
Prorektor Malin Irhammar har gått in som tillförordnad rektor tills styrelsen hittat en ny rektor.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023