Notiser

KRAFTIG ÖKNING AV DISCIPLINÄRA ÅTGÄRDER Allt fler studenter har stängts av sin utbildning på grund av fusk. Förra året stängdes 215 högskolestudenter av från sin utbildning eller varnades för att de plagierat texter från till exempel internet. Totalt fick 368 studenter en disciplinär åtgärd under 2004 – en ökning med 59 procent jämfört med 2003. Det visar en sammanställning som Högskoleverket har gjort och som redovisas i ett pressmeddelande. – Det är viktigt att inte dra några förhastade slutsatser om vad den kraftiga ökningen beror på. Det kan vara så att fusket har blivit mer utbrett, men det kan lika gärna vara så att högskolorna har blivit bättre på att upptäcka fusk, säger Sigbrit Franke, chef för Högskoleverket. Lärosätenas disciplinnämnder visar följande: Av de 368 studenter som fick en disciplinär åtgärd förra året gjorde 215 sig skyldiga till plagiat och fabrikation, 77 fuskade med hjälp av fusklappar och andra otillåtna hjälpmedel, 54 fälldes för otillåtet samarbete och 22 störde undervisningen.


Kategorier: Arkiv