Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

SULF har fått ett etiskt råd

Nu har SULF fått ett etiskt råd med fem ledamöter. Rådet ska behandla övergripande, principiella yrkesetiska frågor, samt enskilda frågor som väcks inom rådet eller ställs till det. Rådets rekommendation i individuella ärenden ska vara ett stöd till exempel för en lärare som står inför ett moraliskt svårt ställningstagande.

1 oktober, 2005
Universitetsläraren

Vid förbundsstyrelsens möte den 27 maj 2005 utsågs de fem ledamöterna för en period på fyra år :

Kristina Abiala,
lektor i genusvetenskap vid Södertörns högskola,
Carita Brinck, (ordförande)
tidigare lektor i kemisk ekologi vid Lunds universitet,
Göran Collste,
professor i tillämpad etik vid Linköpings universitet,
Fredrik Edman,
doktorand i elektrovetenskap vid Lunds universitet, samt
Eva Forsell-Aronsson,
professor i radiofysik vid Göteborgs universitet.

Det var kongressen i november förra året som beslöt att förbundsstyrelsen skulle tillsätta ett etiskt råd med uppgift att behandla yrkesetiska frågor, men också att bevaka förbundets etiska riktlinjer(bilaga i Universitetsläraren nr 2/2005). Om rådet anser att riktlinjerna behöver ändras ska sådana förslag lämnas till förbundsstyrelsen. Rådet förväntas även ta initiativ till etikseminarier och -utbildningar.

SULFs skrift XXVII – Etiska riktlinjer för universitetslärare, kan beställas här.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023