Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Offer för slarv i annonsen?

Är professor Torbjörn Tännsjö portad som obekväm och alltför kontroversiell av Karolinska Institutet? Eller är han ”bara” en av flera i en grupp sökande som råkade bli offer för KI:s slarv i annonseringen?

1 oktober, 2005
Universitetsläraren

Det finns (minst) två varandra motsägande uppfattningar om vad som hände när Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi vid Stockholms universitet, i våras sökte en lektorstjänst i medicinsk etik vid Karolinska Institutet.
Tjänsten var utlyst av LIME, institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik.
Men anställningsförfarandet avbröts, enligt LIME:s prefekt en vecka innan ansökningstiden gick ut den 11 april.
När detta blev känt (de sökande fick ett brev daterat 12 april) skrev tio professorer i praktisk filosofi ett debattinlägg i Dagens Nyheter ( 10 maj) under rubriken ”Släpp in Torbjörn Tännsjö på Karolinska”.

En del av ett mönster
De tio, som är verksamma på de stora universiteten, ser det avbrutna tillsättningsförfarandet som del av ett mönster.
Det har nämligen hänt en gång tidigare att anställningsförfarandet avbrutits och då hade Tännsjö hunnit placeras i första förslagsrummet av de sakkunniga.
Den gången förklarades avbrottet med hänvisning till dålig ekonomi, det skulle helt enkelt inte bli någon tjänst.
Så är inte fallet nu, det kommer (åtminstone med största sannolikhet) att ändå bli en tjänst, den ska utannonseras på nytt, efter sommaren.
Anledningen till avbrottet är, enligt Uno Fors, prefekt vid LIME, helt enkelt att annonsen var felformulerad, att det fattades en väsentlig del i behörighetsbeskrivningen.
– Det fanns inget om att den vi söker ska ha erfarenheter från klinisk vardag, säger Uno Fors som definierar det vardagliga som patientnära. Den som KI söker måste, vilket alltså inte framgick av den första annonsen, ha en medicinsk vårdutbildning.
Det vill säga vad KI vill ha är en läkare eller sjuksköterska som, om man håller sig till den ursprungliga annonsen ”har forskningskompetens speciellt inom den kliniska medicinens etik med erfarenhet av samverkan i mångvetenskapliga nätverk”.
Vårdmeriterna krävs, berättar Uno Fors, för att passa in i LIME:s nya profil och inriktning, en förändring som skett stegvis i samband med att LIME byggts upp. Tanken är att KI och LIME ska betona den kliniska tillämpning som, som Uno Fors säger, ”ska balansera moralfilosofin”.
Och den moralfilosofi ska kompetensen, som ska balanseras, finns då vid andra institutioner och universitet.
– I vår nya inriktning utgår vi ifrån vården, vi betonar patientkontakter och klinisk vardag.
Hur kunde man då glömma något så väsentligt i annonsen? Uno Fors tar helt på sig om inte skulden, så ansvaret, för något han själv ser som väldigt slarvigt.
– Jag skrev inte annonsen själv, men jag godkände underlaget utan att inse att texten inte var tillräckligt genomarbetad.

Upptäckte slarvet
Och det var först långt senare, när han tittade på KI:s hemsida som Uno Fors upptäckte slarvet och beslutade avbryta processen.
– Men då hade jag absolut ingen aning om att Torbjörn Tännsjö hade sökt, inte heller vilka några av de andra var, försäkrar Uno Fors som också flera gånger betonar sin respekt fö tonar för Tännsjös kompetens och meriter.
Att gå in och titta i ansökningarna för att se om där ändå fanns någon med den klinik- och patientnära kompetensen var, enligt Uno Fors, inget alternativ, därför beslutade man avbryta processen.
– Jag kan förstå att det upprört känslorna hos Torbjörn Tännsjö och jag kan bara beklaga att institutionen som är ansvarig för annonsen inte har varit uppmärksam, säger KI:s rektor Harriet Wallberg-Henriksson.
Både hon och Uno Fors understryker att det den här gången inte handlar om att tjänsten dras in, det avbrutna anställningsförfarandet ska återupptas och efter sommaren ska en ny annons vara formulerad.

Alltför kontroversiell
Så långt Karolinska Institutets och LIME:s ledning och därmed långt ifrån professorsuppropets farhågor att det skett en upprepning från första tillfället; då, enligt de tio undertecknarna, ”många bedömare var övertygade om att Tännsjö snarare stoppades därför att han av vissa läkare uppfattades som alltför kontroversiell och provokativ.”
Vilket, enligt dem, alltså skulle ha spelat in också denna gång. Torbjörn Tännsjö själv finner det till exempel osannolikt att inte Uno Fors skulle ha känt till vilka som sökt.
Tännsjö har ingen vårdutbildning, men han anser att han har annan erfarenhet av klinisk vardag och patientnära verksamhet, till exempel genom sitt samarbete med Landstingets dialyskliniker, där han är med på så kallade etiska ronder.

Inget tvärsäkert svar
Om man skulle utgå ifrån att Tännsjö och hans protesterande kolleger har rätt, vad är det då KI/LIME-ledningen skulle vara rädda för och vilja hålla borta?
Torbjörn Tännsjö har inget tvärsäkert svar och menar hursomhelst att det inte är hans åsikter i sig som är kontroversiella.
– Tvärtom delar många mina åsikter, skillnaden är att man inte lika gärna diskuterar dem högt, som när det gäller fosterdiagnostik och vad det innebär av selektiv abort, men många som är för fri abort vill inte ha en öppen diskussion om det.
Han tror inte heller att eventuell rädsla är utbredd inom KI:s organisation, men att det däremot kan finnas en rädsla för andras rädsla.
Nu är det i och för sig några år sedan dåvarande kd-ledaren Alf Svensson, i en debattartikel krävde att Torbjörn Tännsjö skulle stängas ute från universitetsklinikerna och all etikforskning.
Nej, Alf Svensson har inte längre samma position på den offentliga scenen, men Torbjörn Tännsjö utesluter inte att det skulle kunna finnas en rädsla för omgivningens åsikter och reaktioner. Kanske politiska, det vill säga delvis moralpolitiska skäl, liksom ekonomiska skäl som att en moralpolitisk omvärldsreaktion skulle kunna inverka menligt på anslag.
Torbjörn Tännsjö poängterar att han aldrig i andra akademiska sammanhang känt sig motarbetad, tvärtom har han gjort karriär utan att hans position som profilerad debattör varit till hinder.
– Jag har alltid annars blivit korrekt behandlad.

”En osannolik miss”
Göran Blomqvist, SULF:s förbundsdirektör, tillhör de som reagerat mot det som hänt.
– Jag har, utan att tala direkt om Torbjörn Tännsjö, en formell synpunkt på den här saken, att det måste finnas ett rimligt skydd mot rättsosäkerhet i tillsättningsprocesserna.
I det här fallet har alltså ett antal sökanden, inte bara Tännsjö, lagt ner den tid och kraft som en ansökan kräver. Att KI glömmer en väsentlig merit i en annons ser Göran Blomquist som ”en osannolik miss”, då utlysning av tjänster ska ha föregåtts av en ingående analys av behoven – av vilken kompetens man efterfrågar.
Göran Blomqvist varken kan eller vill ha några detaljerade synpunkter på eventuella dolda agendor för att mota en kontroversiell person i KI-grinden i det här speciella fallet, men han ser rättosäkerheten som ”del i ett större mönster”.
– Avbrytande av tillsättningar sker då och då, de kan förstås vara berättigade, men det händer lite för ofta för att man ska kunna utesluta att de används på ett sätt de absolut inte får, nämligen mot obekväma personer.
Göran Blomqvist säger att det är svårt att helt bortse från andra exempel på rättsosäkra processer som SULF uppmärksammat inom KI (nu talar han inte om LIME), som behandling av utländska studenter och forskare.
– Ibland verkar det som om det inte bara är någon enstaka hund begraven när det gäller arbetsklimatet på KI, utan en hel kennel.

MARIELOUISE SAMUELSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023