Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nummer 9-05

Situationer där en handledare är jävig i förhållande till en doktorand har förmodligen blivit vanligare. Men medvetenheten om problemet är låg. – Man måste ta det här på allvar vid alla universitet och högskolor. Det är inga ovanliga situationer och lärosätena måste kunna hantera dem bättre, säger Madeleine Leijonhufvud, professor i juridik vid Stockholms universitet.

1 september, 2005
Universitetsläraren

I en dom i ett tjänstefelsärende från Uppsala tingsrätt kommenterar domaren att det verkar finnas dålig kunskap och insikt på universitet och högskolor om betydelsen av jävsförhållanden mellan handledare och doktorand.
– Det är allvarligt. Min erfarenhet är att man inte talar om frågan på lärosätena. Men man kan inte ducka för att sådant kan uppkomma. Det har inte förvånande blivit vanligare med tydliga jävsituationer nu när det kommit in många kvinnliga doktorander och majoriteten handledare är män, säger Madeleine Leijonhufvud.
Jäv är när det finns ett så nära förhållande mellan två personer att det kan vara svårt att upprätthålla en opartisk och yrkesmässig relation. (Nedan beskrivs problematiken, för att göra den åskådlig, med utgångspunkt från att handledare är män, även om det också finns kvinnliga handledare).
– Förhållandet kan vara så uppenbart att det inte finns någon anledning att dölja det, som att man är släkt eller svågrar, och då är det knappast något problem.
Men ibland uppstår det en privat relation mellan handledare och doktorand.
– Exakt när den relationen innebär att handledaren blir jävig är inte lätt att säga.
Madeleine Leijonhufvud understryker att det helt och hållet är handledarens ansvar att avgöra när det blivit en jävsituation.
– Det är upp till handledaren att bedöma om det föreligger en relation som innebär jäv och då avstå från sitt handledarskap.

Misstanke räcker
Det går inte att som handledare säga: jag kan hålla isär min handledarroll och min privata relation.
– Redan när det uppstår misstanke om otillbörlig hänsyn räcker det. Och man ska inte tro att meddoktoranderna inte ser vad det är fråga om.
Med en personlig relation menas ofta ett sexuellt förhållande, men en jävsituation uppstår vid varje relation där det kan finnas misstanke om att handledaren inte beter sig objektivt och behandlar alla lika. Det kan också vara intensiva vänskapsförhållanden där båda inblandade är av samma kön, men det är mycket svårare att precisera.
– Jag menar inte att det alltid skulle vara något negativt att det blir ett kärleksförhållande eller ett intensivt vänskapsförhållande mellan handledare och doktorand, det är glädjande att man finner en partner eller en nära vän. Men då ska man inte vara handledare åt den personen, lika lite som man kan vara det för sin fru eller dotter.
Verkligt komplicerat blir det om förhållandet är en utomäktenskaplig relation, som innebär otrohet.
– Det är väldigt känsligt. Man måste göra folk medvetna om konsekvenserna av vad de ger sig in på så att de kan välja att avstå.

Personkemin stämmer inte
Också en sexuell relation som avbrutits, eller obesvarad kärlek, kan
uppenbarligen vara en jävsituation. Och det kan finnas fall där personkemin inte alls stämmer och handledaren får antipati för doktoranden. Doktoranden kan också bete sig illa mot handledaren, men det är handledaren som ska bedöma om han kan fortsätta som handledare.
– En handledare ska inte ha starka personliga känslor åt någondera hållet för doktoranden, då kan han inte sköta handledarskapet objektivt. Det är omöjligt om man hyser agg till någon, säger Madeleine Leijonhufvud.
Det kan också hända att doktoranden blir obesvarat förälskad i handledaren.
Då kanske handledaren måste avsäga sig uppdraget för att det inte går att upprätthålla en neutral yrkesmässig relation.
– Men det är viktigt att byte av handledare sker på ett sådant sätt att det inte kastar någon skugga över doktoranden.
Alltid när det föreligger ett jävsförhållande kan det innebära problem för doktoranden.
– En jävsituation som undertrycks är inte bra för doktoranden även om hon favoriseras. Det kommer tvivel efteråt om värdet i hennes examen.
De akademiska miljöerna är ofta små och doktoranderna kan ha anledning att vara bekymrade över sin karriär. Att byta handledare kan orsaka stora problem för doktoranden, speciellt om det är ett litet vetenskapsområde och handledaren är den ende i landet med en viss specialkompetens.
– Då kan det kanske gå att lösa genom att utse en annan huvudhandledare och göra den gamle handledaren till bihandledare för att kunna utnyttja hans specialkunskaper.

Lagligt reglerat ansvar
Det finns två typer av lagligt reglerat ansvar vid jäv. Dels har handledaren ett straffrättsligt ansvar och kan bli fälld för tjänstefel, nämligen om han utför (eller låter bli att utföra) något som handlar om myndighetsutövning när det finns en jävsituation. Han kanske till exempel är med och fattar beslut om en doktorandtjänst eller ett resebidrag. Då kan han bli fälld för brottet tjänstefel enligt brottsbalken.
Handledaren har också ett disciplinärt ansvar i all sin yrkesutövning och kan göra sig skyldig till tjänsteförseelse enligt lagen om offentlig anställning.
– Om han bär sig illa åt när det inte är fråga om myndighetsutövning kan det leda till varning eller löneavdrag eller i riktigt grova fall avsked.
Disciplinärenden behandlas för professorer av Statens ansvarsnämnd och för övriga yrkeskategorier av lärosätenas personalansvarsnämnder.
– Jävsfrågan är väldigt viktig, man måste ta den på allvar. Jäv är ingen ovanlig situation och lärosätena måste kunna hantera den bättre.
Situationen är känslig för doktoranden som är väldigt beroende av sin handledare, därför måste man ha ett system som inte går ut över doktoranden, säger Madeleine Leijonhufvud.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023