Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Nummer 9-05

Förre utbildningsminister Thomas Östros prickas inte av Konstitutionsutskottet, KU, för maktmissbruk i högskolan. Socialdemokraterna och vänsterpartiet, som tillsammans utgör en majoritet i KU, anser att tillsättningen av ledamöter i styrelser för högskolor och universitet gjorts på sakliga grunder.

1 september, 2005
Universitetsläraren

Moderaterna, folkpartiet, kristdemokraterna, centerpartiet och miljöpartiet har reserverat sig. I riksdagen, där regeringen är beroende av miljöpartiet, kommer kritiken mot Thomas Östros därför att få en större tyngd än i KU. Riksdagen väntas debattera KU-granskningen 1 juni.
I reservationen skriver de fem partierna: ”Det är av stor betydelse att högskolestyrelsernas förtroende och oberoende inte undergrävs till följd av misstankar om partipolitiska hänsyn”. De avslutar den med att fastslå att det behövs ökad öppenhet och insyn så att kravet på granskning och kontroll av tillsättningarna kan tillgodoses.
Bakgrunden är en KU-anmälan om maktmissbruk efter en utredning som kristdemokraterna gjort. Den visar att 61,7 procent av ledamöterna i högskolestyrelserna med uttalade politiska åsikter är socialdemokrater och att 31,7 procent har anknytning till ett borgerligt parti. Enligt anmälan ska detta jämföras med att socialdemokraterna i valet 2002 fick 39,8 procent av rösterna.
KU har bland annat hört statsminister Göran Persson i frågan och citerar honom:
”Det är klart att balansen kan bli bättre. Men om du tittar på sammansättningen är det så att av dem som anger en politisk hemvist av våra högskoleordförande, dem som vi genom deras tidigare verksamhet vet var de finns, är 41 procent socialdemokrater, 20 procent är borgerliga och 40 procent är i detta sammanhang för oss okända. Så ser det ut. Det är klart att relationen mellan borgerliga och socialdemokrater kan bli bättre. Det tycker jag också. Men inte tycker jag att det känns som att vi är i det läget att vi skall skämmas för det här, utan vi arbetar med det och kommer successivt att få en alltmer representativ sammansättning. Och kom ihåg att det trots allt är en grupp på 40, så den är inte så vansinnigt stor. Några personer till åt det ena eller det andra hållet så rättar man ganska så kvickt till detta.”
KU:s betänkande (2004/05:KU20) blev offentligt 19 maj.
I en promemoria från Utbildningsdepartementet till KU i mars i år framhålls att en allsidig sammansättning av högskolestyrelserna eftersträvas.
För övrigt kan noteras att KU:s beslut om Göran Perssons doktorshatt – Örebro universitet i februari i år – först kommer om ett år, i maj 2006.

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023