Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

1 augusti, 2005
Universitetsläraren

Mer samverkan bra för tillväxt

Den så kallade samverkansdelegationen, som under 2002–2004 fördelat 130 miljoner kronor, har nu lämnat sin slutrapport. Pengarna har satsats på ett 70-tal projekt i syfte att öka samverkan mellan högskolan, företag, kommuner och regionala organ.
Delegationen sammanfattar sina slutsatser i ett pressmeddelande: ”Det krävs ett samlat grepp om vuxnas utbildning och kompetensutveckling för att tillgodose samhällets, arbetsmarknadens och de enskilda medborgarnas behov.”
Bland annat föreslås att finansieringen av högskolan bör utformas så att den stärker samverkansuppgiften och att högskolan bör bli bättre på att knyta kontakter med små och medelstora företag.
Utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky kommenterar i ett uttalande från departementet att delegationens arbete hänger nära samman med regeringens ambition att bygga ut högskolan.
– Det är viktigt att öppna upp högskolorna genom en närmare samverkan med det omgivande samhället.
Och han tillägger:
– Genom de projekt som delegationen bidragit till får fler studerande tillgång till högskolestudier och ökade chanser till jobb. Projektens utbildningar svarar mot uttalade behov på arbetsmarknaden och är därför också bra för tillväxten.

Åtgärder mot bluffexamina

Högskoleverket kommer att intensifiera sitt arbete med att informera om bluffuniversitet. Bland annat planeras en hemsida med information om sådana universitet och hur man kontrollerar lärosätets status.
Det lovar Högskoleverket i ett pressmeddelande mot bakgrund av en kartläggning av antalet bluffuniversitet och falska examensbevis, vilka ökat kraftigt de senaste åren.
Under perioden 1998–2004 har totalt 62 ärenden kommit till verket, av vilka hälften de senaste två åren. Enligt kartläggningen ökade antalet bluffuniversitet under perioden 2000–2004 från cirka 200 till cirka 800.
Ett annat problem är handeln med förfalskade betyg från erkända universitet. Examensbevis från svenska universitet kan köpas över nätet och exempelvis kan man få en doktorsexamen från Uppsala universitet för 2800 kr.
Högskoleverket föreslår nu åtgärder, bl a att lärosätena bör överväga att trycka examensbevis på säkerhetspapper som gör dem svårare att förfalska.

Nya miljöer för forskning

Fyra internationellt konkurrenskraftiga forsknings- och innovationsmiljöer ska etableras inom områdena arbetsliv, logistik, infrastruktur/effektiva transport-system, samt fordon, farkoster och system.
Miljöerna kallas VINN Excellence Center. Det är Vinnova som satsar 280 miljoner kronor på programmet, som ska förverkligas vid universiteten i Linköping och Karlstad, samt Lunds tekniska högskola och KTH i Stockholm, framgår av ett meddelande från Vinnova.
Varje center får upp till 70 miljoner kronor från Vinnova under tio år.
Medverkande aktörer, till exempel företag och forskningsinstitut, förutsätts bidra så att varje centrums forskningsverksamhet omfattar cirka 210 miljoner under tio år.
Dessa centrum är en fortsättning på Vinnovas kompetenscentrum.
De är idag 28 vid åtta lärosäten, av vilka 23 finansieras av Vinnova och fem av Energimyndigheten.

Mobility Center har invigts

Ett nytt forskningscenter, ”Mobility Centre Sweden”, har etablerats i Stockholm. Det finns i anslutning till EU/FoU-rådet som är nationell kontaktpunkt i Sverige för EU:s ramprogram för forskning och teknisk utveckling.
Bakgrunden är att EU-kommissionen vill ha fler och rörligare forskare i Europa. Målet är 700000 nya forskare fram till 2010 och att de lätt ska kunna flytta mellan olika länder. Nu byggs mer än 200 ”Mobility centres” upp i Europa, enligt ett pressmeddelande från EU/FoU-rådet.
I Sverige ska det bildas ett nationellt nätverk bland kontaktpersoner på univer-sitet, högskolor, forskningsråd och forskningsintensiva företag.
Det svenska centret invigdes den 3 maj. Invigningstalare var statssekreterare Kerstin Eliasson på Utbildnings- och kulturdepartementet.
– ”Mobstacles” är de praktiska hinder som kan uppstå när man flyttar till ett annat land, säger Eva Carnestedt, projektledare för ”Mobility Centre Sweden”.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023