Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Första mötet med ministern

–Vi hade en livlig diskussion vid vårt möte med utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky. Han förstod flera av våra synpunkter. Men när det gällde en ökning av basanslagen för forskning såg han hellre att en ökning skulle fördelas efter en prövning hos Vetenskapsrådet.

1 juni, 2005
Universitetsläraren

Det säger förbundsdirektör Göran Blomqvist i en kommentar efter SULF:s första möte med nye utbildnings- och kulturministern. Det var på Utbildningsdepartementet i mitten av mars och från förbundet deltog även förbundsordförande Christoph Bargholtz.
SULf överlämnade en skrivelse med en sammanfattning av flera av förbundets ståndpunkter i aktuella frågor. Till exempel anser förbundet att en ensidig betoning på excellenta forskningsmiljöer är tveksam. I stället förespråkas bredd, mångfald och långsiktighet.
–Men på den här punkten har Leif Pagrotsky en annan uppfattning. Han visar stort intresse för excellenta forskningsmiljöer.
Men han förstod till exempel förbundets krav på att alla universitetslärare, även professorer, måste få rimlig tid för egen forskning för att det är viktigt att betona sambandet mellan forskning och utbildning, berättar Göran Blomqvist. I sammanhanget framhöll SULF att de seniora forskarnas möjligheter att forska har minskat kraftigt för att forskarutbildningen under 1990-talet fördubblats.

Mycket obetald arbetstid
SULF ansåg även att de konstnärliga utbildningarna behöver anslag för sitt utvecklingsarbete, bland annat för att lärarna har begränsade möjligheter att få anslag från forskningsråd och stiftelser.
–Vi pratade även om urholkningen av per capita ersättningarna till grundutbildningen. Urholkningen har pågått under flera år. Men lärarna har ändå försökt ge studenterna en bra utbildning och vi konstaterade att lärarna, enligt en undersökning i maj 2002, därför hade en obetald övertid motsvarande 20 procent av arbetstiden.
Vidare diskuterades Bolognaprocessen och att den under en övergångsperiod kommer att medföra extraarbete för lärarna.
–Det förstod han, men han ville inte lova några extra resurser under förändringsperioden. Han uttryckte också sympati för vår uppfattning att forskarutbildningen ska vara fyraårig och han förstod vårt krav på anställningar för doktorander från första dagen, säger Göran Blomqvist.
Utbildningsministern var även införstådd med att den förestående generationsväxlingen på landets lärosäten medför att en akademisk karriär måste vara attraktiv för unga forskare. Enligt SULF behövs därför väsentligt fler fasta anställningar för dem som disputerat. Och också vid detta möte underströk SULF att Högskoleförordningens regler om tidsbegränsade anställningar bör ses över för att undvika missbruk.
–Det var ett bra första möte, sammanfattar Göran Blomqvist.
Skrivelsen i sin helhet finns på hemsidan: www.sulf.se

EVA RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023