Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Doktoranders trygghet förbisedd

1 juni, 2005
Universitetsläraren

Det finns flera bra förslag i forskningspropositionen, till exempel att öka möjligheterna för meritering inom högskolan för dem som nyligen doktorerat. Det skriver SFS ( Sveriges förenade studentkårer), CF (Civilingenjörsförbundet) och SDF (sektionen Sveriges Doktorandförening inom SULF) i ett gemensamt pressmeddelande. Tillsammans företräder de merparten av Sveriges doktorander.
–Däremot saknar vi de mest grundläggande förslagen som gäller doktorandernas försörjningsvillkor, säger Annika Blekemo i en kommentar.
–För att satsa på forskning måste statsmakterna också satsa på forskarna. Forskarkarriären måste upplevas som attraktiv. Den inleds med forskarutbildningen. Det är därför nödvändigt att ge doktoranderna rimliga och konkurrenskraftiga villkor om man ska kunna rekrytera de bästa och mest lämpade. I begreppet ”bästa” ligger att ingen ska hindras på grund av kön, etniskt ursprung eller socio-ekonomiska förhållanden.
Nina Gustafsson-Åberg, vice ordförande i SFS, understryker att doktorandernas grundtrygghet måste garanteras med en anställning.
–Nästan hälften av dem som antogs till forskarutbildning läsåret 2001/2002 saknade denna trygghet.
Hon tillägger att höstterminen 2003 finansierade totalt cirka 3 700 doktorander sina studier med utbildningsbidrag eller stipendier, enligt Högskoleverket.
–Det är således ingen liten grupp som idag saknar den trygghet som alla andra högskoleutbildade ser som en självklarhet.
Camilla Carlsson, doktorandombudsman på CF, tillägger att hon och andra ombudsmän alltför ofta får samtal från doktorander med utbildningsbidrag eller stipendier, som drabbats av bristerna i trygghetssystemen.
De tre företrädarna understryker att alla doktorander måste få en tidsbegränsad anställning i samband med antagningen till forskarutbildning, att utbildningsbidrag måste avskaffas och stipendier i stället för lön förbjudas.
–Vår uppfattning delas – såvitt vi kan förstå – i princip av samtliga företrädare för utbildningsutskottets partigrupper som vi träffade före jul för att diskutera just denna fråga. Nu gäller det för partierna i utskottet att gå från ord till handling.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023