Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Debatt

1 juni, 2005
Universitetsläraren

Tillägnas välkänd skolbyråkrat som i TV härförleden i vanlig ordning
hävdade att man inte behöver lära sig mycket mer än att slå upp. (Fritt
efter gammal skald, som kan slås upp.)

Jag sökte min kunskap på Nätet,
mors, lärobok, gammal och grå!
Ack, nu är det mesta förgätet,
sjung vackert om skolan ändå.

Men att saltet görs på en beta,
det kommer jag säkert ihåg;
mer måste man inte få veta,
så sa våran stjärnpedagog.

ARNE SIKÖ
Adjunkt
Högskolan i Halmstad


You are currently subscribed to sulf23 as: er@sulf.se
To unsubscribe send a blank email to leave-sulf23-591178V@listserv.dataphone.se

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023