Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

1 maj, 2005
Universitetsläraren

SACO ökar med 2,3 procent

De 26 SACO-förbunden har under förra året ökat med sammanlagt drygt 12 800 medlemmar eller 2,3 procent. SULF har ökat med något mer än genomsnittet, nämligen 2,8 procent eller 533 personer, vilket innebär att förbundet vid årsskiftet hade 20 388 medlemmar.
SULF är det åttonde största förbundet inom SACO och när det gäller ökningstakten kom förbundet på 9:e plats.
Civilingenjörsförbundet är störst med drygt 101 500 medlemmar, ökningen förra året var på 3 000 medlemmar eller nära 3 procent. Största ökningen stod Jusek för med en ökning på 7,4 procent eller mer än 4 900 personer till totalt 71 000 medlemmar.
De kvinnliga SACO-medlemmarna ökar mest, 3,3 procent mot 1,4 procent för männen. Nu finns 282 000 kvinnor och 286 000 män inom SACO.

Övertaliga i Uppsala

Uppemot 100 anställda kan bli övertaliga på Uppsala universitet. Varsel läggs under våren, skriver Upsala Nya tidning.
Samtidigt konstaterar tidningen att även om inte alla blir uppsagda är det första gången universitetet tvingas till så stora personalminskningar.
Ett 40-tal är redan anmälda som övertaliga, av vilka de flesta är TA-personal, det vill säga tekniker, administratörer och laboratorieassistenter.
–Uppsala universitet har för stor undervisningskostym. Vi har för många lärare och för få studenter, framför allt i naturvetenskap och IT, säger Bo Waerme, som är biträdande personalchef till tidningen.

Mandela blir hedersdoktor

Nelson Mandela, Sydafrikas förre president, blir medicine hedersdoktor vid Karolinska Institutet vid en ceremoni i Stockholms stadshus den 13 maj.
Han har gjort unika insatser för att stoppa den globala HIV/AIDS-epidemin, skriver KI i sin motivering.
”Nelson Mandela har kraftfullt agerat för att påverka, inte bara sitt eget land utan även den globala opinionen och statsmakternas agerande, i frågan om en av vår tids mest hotande infektionssjukdom. Sydafrika är ett av de länder i världen som är hårt drabbat av en snabb spridning av sjukdomen HIV/AIDS.
Karolinska Institutet har bedrivit AIDS-forskning i Afrika i 20 år, framför allt i Tanzania. För närvarande genomförs tester av ett HIV-vaccin som i nästa fas kommer att appliceras på patienter i Afrika.
Karolinska Institutet och dess forskare beundrar Nelson Mandela för hans öppenhet och drivkraft i att påpeka vad som behöver göras för att stoppa epidemin. Inte minst har han visat stor omsorg om de drabbade och därigenom lyckats minska sjukdomens stigma. Detta har medfört att Nelson Mandela har ökat förståelsen för vilka insatser som krävs för att bekämpa den sjukdom som fortfarande idag ökar i omfattning”.
Nelson Mandela är sedan 1999 hedersdoktor vid Juridiska fakulteten, Uppsala universitet.

Idrottshögskolan får ny rektor

Mats Ericson, generaldirektör vid Nätuniversitetet, blir ny rektor vid Idrottshögskolan i Stockholm från 1 april 2005 till 31 mars 2011.
Mats Ericson är 45 år och har tidigare varit bland annat prorektor vid Mitthögskolan och professor i arbetsvetenskap vid KTH.
Han har disputerat i anatomi och forskningsmässigt intresserat sig för rörelseorganens biomekanik och normala funktion, sjukdomar, förebyggande och rehabilitering, skriver Utbildnings- och kulturdepartementet i ett pressmeddelande.
Mats Ericson har skrivit över 150 vetenskapliga och pedagogiska publikationer.
År 2002 blev han generaldirektör för Myndigheten för Sveriges nätuniversitet.

Forskning får nya mål i Danmark

I den danska regeringsförklaringen nyligen sägs att ett mål ska vara att göra Danmark till en ledande vetenskapsnation. År 2010 ska de samlade danska FoU-utgifterna uppgå till minst 3 procent av bruttonationalprodukten.
Forskning och innovation ska ha högsta prioritet och bland annat vill man satsa på hälso- och energiområdet. En särskild högteknologifond ska år 2012 ha ett grundkapital på 16 miljarder danska kronor.
Regeringen säger vidare att de danska universiteten är för små för att klara internationell konkurrens. Man vill därför att universitet och andra institutioner bildar konsortier som kan profileras utifrån ett internationellt perspektiv. Förslag till ett nytt finansieringssystem med den inriktningen ska läggas fram. Forskningsmedel som söks i konkurrens ska öka, medan basresurser minskas.
(Högskoleverkets internationella nyhetsbrev)

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023