Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Miste jobbet efter nio år utan fast tjänst

Anders Nordqvist förlorade i fjol sin anställning vid Högskolan i Skövde. Efter att han blivit arbetslös har han haft god hjälp av Trygghetsstiftelsen. Men han är kritisk till att högskolan inte informerade om stiftelsen.

1 maj, 2005
Universitetsläraren

-Jag fick höra talas om Trygghetsstiftelsen av en slump och var tvungen att själv säga till personalavdelningen att de skulle anmäla mig dit, säger han.
I nio år, från 1996 till 2004, arbetade Anders Nordqvist heltid vid Högskolan i Skövde. Trots det har han aldrig haft en fast tjänst.
-Sådana anställningsförhållanden tror jag finns bara inom högskolan, det ger ingen trygghet. Inom andra sektorer får man ju tillsvidareanställning efter något år, säger Anders Nordqvist.
Han kommer från Blekinge och flyttade till Skövde när han började studera automationsteknik.
-När jag var klar med min examen i mitten på 90-talet blev jag antagen som doktorand. Först hade jag anställning som amanuens, en tjänst med minst 50
procent undervisning, innan jag fick en doktorandtjänst.
Anders Nordqvist disputerade 2003 i produktionsteknik med inriktning mot människa-maskin-interaktion.
-Det är ett tvärvetenskapligt ämne, det är lika mycket datavetenskap som teknik. Det handlar om att integrera produktionspersonal med tekniken.
Han disputerade vid De Montfort University i Leicester i England, som Skövde högskola har samarbete med.
-Mot att man undervisar betalar högskolan terminsavgiften vid det engelska universitetet och din lön. Du får möjlighet att doktorera och högskolan får kompentent arbetskraft billigt. Det är ett riktigt win-win-avtal, säger han.
Förutom att doktorander är billigare än lektorer och professorer, så är de formbara.
-Högskolan säger: ”Vi behöver någon som undervisar i det här och det gör du”. Så kan de knappast behandla en professor.

Fick inte förlängt
Under doktorandperioden fick Anders Nordqvist ett vikariat som lektor i 1,5 år. Tillsammans med en kollega skulle han bygga upp en ny avdelning.
-Jag hade också blivit lovad ett lektorat. Det var vikt för mig, jag hade till och med varit med och skrivit tjänstebeskrivningen.
Men lektoratet drogs tillbaka av besparingsskäl i samband med att högskolan omorganiserades i januari 2004. Nio institutioner slogs samman till tre.
Samtidigt skulle man dra ned på personalstyrkan.
-Många tillfälliga förordnanden förlängdes ett halvår, under tiden skulle man undersöka behovet. Eftersom jag disputerat i december 2003 låg jag inte
bra till.
Anders Nordqvist fick sluta den 30 juni 2004. Det var aldrig några förhandlingar eftersom han inte hade en fast tjänst.
-Jag fick besked om att jag inte fick förlängt bara veckor innan jag fick gå. Även om man vet vad som är på gång är det inte förrän man står inför faktum och verkligen blir uppsagd som man förstår.
Hur kändes det?
-Ja, kul var det inte. Jag hade varit med och byggt upp utbildningsprogram i Skövde, gjort kurser och offrat mycket tid och kraft. Jag kände ingen
bitterhet, mer som om allt det arbetet inte var värt något, att jag bara var en kugge i maskineriet som kunde bytas ut. Dessutom hade jag en känsla av att jag svek mina studenter. Jag hade ju jobbat för att de skulle få en bra utbildning.
Under höstterminen 2004 har han haft hand om en kurs och enstaka föreläsningar på högskolan.
-Det visar att högskolan egentligen behöver personal.
Anders Nordqvist säger att han inte var ensam om att tvingas sluta.
–På Högskolan i Skövde var det säkert 10-15 anställda utan fasta tjänster som fick gå under 2004, men de finns inte med i någon statistik eftersom de
inte hade tillsvidareanställning.

Ren tillfällighet
Att han kom i kontakt med Trygghetsstiftelsen var en ren tillfällighet.
-Jag tycker det är dåligt av Högskolan i Skövde att inte tala om att Trygghetsstiftelsen finns. Jag fick höra talas om stiftelsen av en slump.
En kamrat tipsade om Trygghetsrådet. När jag ringde dit upplyste de om att rådet bara var för privatanställda och att jag skulle ta kontakt med
Trygghetsstiftelsen.
Men för att Trygghetsstiftelsen skulle ta sig an honom måste högskolan anmäla att han blivit uppsagd.
-Så jag var tvungen att ringa till personalavdelningen och säga till dem att anmäla mig. De verkade inte känna till att de skulle kontakta
Trygghetsstiftelsen.
Stiftelsen är för Anders Nordqvist en positiv erfarenhet.
-Där finns är en miljö där alla är i samma situation, så man har kunnat snacka av sig. Det är ett bra sätt att bli av med sin frustration.
Han har gått olika kurser och fått lära hur man söker jobb, hur man presenterar sig på rätt sätt, hur rekrytering går till och har fått göra fiktiva anställnings-intervjuer med feedback efteråt.
-Idag går de flesta jobb genom rekryteringsföretag, det gäller att kunna passera dem för att komma fram till företagen. Rekryterarna undersöker saker som hur du jobbar i grupp och hur du passar in arbetsgruppen. Först om du blir en av de två – tre stycken som tas ut för att presenteras för företaget så finns det någon som kan bedöma dina ämneskunskaper, berättar han.
Han har också fått tio timmar med en personlig coach med vilken han till exempel kan gå igenom sitt CV så det ska vara gångbart hos arbetsgivarna.
-Vad som kan verka attraktivt för näringslivet är andra saker än inom akademin.

En tredjedel annonseras
Att söka jobb är ett heltidsjobb. Bara en tredjedel av jobben annonseras ut, de övriga två tredjedelarna tillsätts på andra sätt.
– Vi får lära oss att leta reda på de arbetstillfällena, var man ska söka, vilka webbsajter man ska besöka, vilka företag man ska kontakta och vem man ska tala med på företagen.
Anders Nordqvist menar att näringslivet ännu inte riktigt insett att forskar-utbildade med undervisningserfarenhet inte bara har sin ämneskunskap utan också förmåga att lägga upp utbildningar och att de skulle kunna arbeta med till exempel kompetensutveckling i en bredare mening.
-Att driva utbildning är ett jobb i sig, vid sidan om ämneskunskapen och forskar-färdigheten.

Framtiden?
-Egentligen vill jag jobba i en akademisk miljö, men möjligheterna till anställning verkar inte vara så stora just nu. Så jag söker inom både näringsliv, stat och kommuner.
Han har också undersökt gymnasieskolan, men där är han inte behörig lärare trots att han undervisat 50 procent av tiden på högskolan.
-Jag har varit på en del jobbintervjuer, men det är inget som är klart ännu så jag är öppen för fler förslag, säger Anders Nordqvist.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023