Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Högutbildad är arbetslös kortare tid än andra

Personal från universitet och högskolor har under de senaste åren blivit den största gruppen av dem som mister jobbet inom den statliga sektorn. Men högutbildade har lättare att få nytt arbete än andra grupper. För många som sägs upp från statliga anställningar är Trygghetsstiftelsen räddningen.

1 maj, 2005
Universitetsläraren

Trygghetsstiftelsens ursprungliga funktion är att hjälpa dem som blir uppsagda till ett nytt jobb.
-Men mer och mer har stiftelsen kommit att bli samtalspartner med arbetsgivare och fack om hur man genomför avveckling av personal på bästa sätt. Sättet det görs på spelar stor roll både för dem som ska sluta och för dem som ska bli kvar, eftersom det sänder signaler in i organisationen, säger Dan Myrberg, tf vd för Trygghetsstiftelsen.
Trygghetssystemet för statligt anställda består av tre delar:

1. De förmåner och rättigheter som regleras i avtalet.

2. Organisationen Trygghetsstiftelsen, som administrerar en del av de förmånerna.

3. De pengar som Trygghetsstiftelsen har.

-Vi ger människor individuellt stöd genom vår verksamhet runtom i landet.
De allra flesta uppsagda vill ha ett nytt jobb, en liten grupp om cirka fem procent vill starta eget, säger Dan Myrberg.

Största gruppen staligt anställda
Under 2000-talet har universitets- och högskolesektorn sammantaget blivit den största gruppen bland de uppsagda från det statliga området, men så är också universitets- och högskolepersonal den största gruppen statligt anställda.
-Av alla statligt anställda är universitets- och högskolesektorn störst i antalet uppsagda både 2004 och 2003.
År 2004 var av de totalt cirka 2 000 uppsagda, som kom till Trygghetsstiftelsen, cirka 670 eller 30 procent från den akademiska sektorn.
De är inte bara lärare utan också till exempel laboratoriepersonal.
Av de uppsagda under 2004 var cirka 250 tidsbegränsat anställda. Merparten av dem, cirka 240 personer, kom från universitet och högskolor.
-Inom andra områden än universitets- och högskolesektorn förekommer tillfälliga anställningar nästan inte alls, säger Dan Myrberg.
De cirka 240 tidsbegränsat anställda, som kommit till Trygghetsstiftelsen, utgör troligen en liten del av alla tillfälligt anställda som tvingats sluta inom högskolevärlden.
Före årsskiftet måste nämligen en tidsbegränsat anställd ha jobbat fem år i sträck för att kunna få hjälp av Trygghetsstiftelsen. Så det stora
flertalet tidsbegränsat anställda som miste jobben har sannolikt inte varit i kontakt med stiftelsen.
Sedan årsskiftet har tidsgränsen sänkts till tre år och nu har de tidsbegränsat anställda samma förmåner som de tillsvidareanställda, utom möjligheten till avtalspension.

Stor del doktorander
Av de tidsbegränsat anställda som mister jobbet är troligen en stor del doktorander.
-Doktorander är en grupp som kommit till oss i alla år. Tidigare var de som sades upp i den akademiska världen ingen stor arbetsbörda för oss. De
sögs i allmänhet upp i akademin. Men nu har det blivit trängre i universitets- och högskolevärlden än före år 2000.
Fortfarande är det dock många doktorander som anmäls till Trygghetsstiftelsen, men som inte anlitar stiftelsens tjänster eftersom de troligen skaffar sig ett nytt tillfälligt arbete vid högskolan eller
universitetet.
Gruppen högutbildade är allmänt, om man jämför med andra grupper arbetslösa, gångbar på arbetsmarknaden och arbetslös kortare tid.
-Undantaget är de som är väldigt specialiserade, och till exempel har ägnat sig åt ett område som teknikutvecklingen gjort mindre aktuellt, då kan det vara svårt att hitta fotfäste på arbetsmarknaden.

Kompletterande utbildning
Cirka 60 procent av de pengar som Trygghetsstiftelsen betalar ut till enskilda går till utbildning. Det kan vara en kompletterande kortare utbildning eller omskolning, till exempel genom högskolekurser.
-Doktorander har vi i en del fall hjälpt att omskola sig till lärare i gymnasieskolan med hjälp av den ettåriga lärarutbildningen.
Akademiker deltar inte så mycket i gruppaktiviteter, utan får i huvudsak individuell hjälp.
-De är inte alltid så bra på att söka jobb och de får ofta en personlig coach, som hjälper dem att snygga till ansökningshandlingarna och lär dem hur de själva tar kontakt med möjliga arbetsgivare.
Eftersom det kommer många uppsagda från universitet och högskolor till Trygghetsstiftelsen har den försökt ha en dialog med lärosätena och
informera personalavdelningarna om trygghetssystemet.
-Från SULF:s sida är vi väldigt nöjda med Trygghetsstiftelsens insatser. Vi vet att de av våra medlemmar som behöver utnyttja stiftelsens konsulenter är mycket tillfreds med deras arbete, säger SULF:s förhandlingschef Björn Birath.

PER-OLOF ELIASSON

Fotnot: Trygghetsstiftelsen är för det statliga avtalsområdet och Trygghetsrådet för privata tjänstemän.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023