Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Gästkrönika av Elinor Edvardsson Stiwne

1 april, 2005
Universitetsläraren

Den 20 oktober i år kommer SULF:s tredje Universitetslärarstämma att äga rum i Aula Magna, Stockholms Universitet. syftet med denna, liksom med de tidigare stämmorna, är att etablera ett forum för Universitetslärare att få kunskap om och diskutera viktiga professionsfrågor. Årets stämma skall vara en avstamp inför ett arbete som varje lärosäte kommer att arbeta med under 2006, ”Bolognaprocessen”. Den arbetsgrupp, med lärare från flera olika lärosäten ( www.sulf.se) som arbetar med planeringen har snabbt konstaterat att lärare, doktorander och forskare i allmänhet har vaga uppfattningar om hur ”Bolognaprocessen” kommer att beröra just dem. Man har hört om ECTS, att en arbetsvecka kommer att vara 1,5 poäng för studenterna och att det kanske blir tvingande för lärare att sätta graderade betyg. De flesta verkar dock ha inställningen att ”vi väntar och ser”.

Vi i arbetsgruppen tror dock att detta är en riskabel attityd! Risken är att när lärarna vaknar så är det för sent att vara med att påverka hur dokument skall tolkas och förändringar genomföras. Under hela året, kommer vi därför att på olika sätt bidra till att varje lokalavdelning, varje lärosäte, kommer igång med diskussionsgrupper där lärarna sätter sig in i de mål och strategier som det egna lärosätet har och där man diskuterar vilka konsekvenser dessa kan få för lärarna.
När vi inom arbetsgruppen delade med oss av de visioner som våra respektive rektorer förmedlat var det slående hur samstämmiga dessa tycks vara. De tycks alla vara beredda att arbeta för att just deras lärosäte skall bli ett Europeisk ”Centre of Excellence”, vad gäller såväl forskning som undervisning och som kommer att rekrytera ( och producera) de mest excellenta forskare och studenter.

Bolognadeklarationen handlar om att göra det lättare för såväl studenter som lärare att jämföra kurser och program mellan olika lärosäten och institutioner. En ambition är att det, nationellt och internationellt, skall finnas ett varierat utbud av kurser och program av hög kvalitet som tillgodoser olika behov och intressen. Det känns något oroväckande om alla rektorer redan från början springer åt samma håll och försöker klättra upp på samma pinne och vifta med samma flagga. Vi i arbetsgruppen tror att det är bra om det finns lärare, forskare och doktorander som kanske inte är excellenta, men som är kunniga, ambitiösa och engagerade i sina kunskapsområden, som lägger sig i och tolkar de budskap som snart kommer ner till oss från ”Departementet” i form av en grundutbildningsproposition. Vi måste vara med och ställa frågor som ”Vad betyder harmonisering”?; Vem/vilka definierar kvalitetskriterierna och vilka gynnar detta? Hur kommer resurserna att fördelas?

Studenter har förhoppningar om att Bolognaprocessen skall bidra till att de får större valmöjligheter vad gäller kurser och program och bättre insikt i vilka krav och förväntningar som de kan ställa på sin utbildning och vilka krav som kan ställas på dem. Rektorer har förhoppningar om att Bologna skall bli ett sätt för dem att kröna sina karriärer genom att föra sina lärosäten till positionen att bli ett Europeiskt toppuniversitet. Men vad har lärare, forskare och doktorander för förhoppningar? Att allt får förbli som det har varit? Att Akademin kommer att fortsätta vara en egen liten värld som inte berörs av globalisering, ekonomism, omorganisationer och karismatiska ledare? Att man hinner gå i pension innan några konkreta effekter blir märkbara, så man kan lämna detta till ”de yngre” de som kommer efter?
Arbetsgruppens arbete fortsätter och i mars kommer vi att ha ett program klart. Våra tankar och funderingar fortsätter, liksom våra diskussioner. Vill Du bidra med synpunkter på stämmans innehåll är du välkommen att kontakta mig eller någon annan i arbetsgruppen.

ELINOR EDVARDSSON STIWNE ( elied@ibv.liu.se)
Sammankallande i arbetsgruppen

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023