Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Till minne

1 mars, 2005
Universitetsläraren

Hans Jalling var välkänd inom SULF, och många medlemmar har genom åren mött honom. Medan han fortfarande arbetade som lektor i engelska vid Stockholms universitet, var han facklig förtroendeman. Under lång tid därefter tillhörde han förbundets allra mest inspirerande samtalspartners.
Hans Jalling gjorde professionellt stora insatser inom UKÄ, UHÄ och Högskoleverket. Som chef för den så kallade PU-enheten genomförde han med bravur ett stort antal prefektkurser. Han blev en förgrundsgestalt i alla internationella sammanhang, och med rätta kallades han ibland för UHÄ:s utrikesminister.
Utifrån ett brett kontaktnät och omfattande informationsinhämtning inte minst genom bevakning av forskning och debatt i andra länder, kunde Hans Jalling i olika former framlägga skarpa och personligt färgade analyser. Han nöjde sig då ingalunda med redogörelser för vad som skedde. Han drog sig inte för att också lägga fram välgrundade slutsatser om vad som var värt att efterlikna, och vad som borde lämnas åt en barmhärtig glömska.
Hans Jalling blev administratör, och en skicklig sådan. Med fog har det sagts att ämbetsverken blev lite mindre trista tack vare hans personlighet.
Han släppte dock aldrig sitt engagemang för den akademiska grundutbildningen och för
lärarens arbete. I såväl diskussion som praktisk handling pläderade han engagerat för att uppgiften som undervisande lärare var den förnämsta.
Hans engagemang för de pedagogiska frågorna tog sig många uttryck. Särskilt kan pekas på hans insatser för Högskolans Grundutbildningsråd. Under de år han var huvudsekreterare där, blev rådet en aktör att räkna med.
Vi minns Hans Jalling med glädje och tacksamhet.

GÖRAN BLOMQVIST

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023