SULF stöder SFS-kampanj

SULF stöder studenternas, SFS:s, kampanj för högre studiemedel. Under kampanjen besöker SFS:s vice ordförande Lotta Ljungquist många lärosäten för att diskutera läget med studenter, politiker, lärare och rektorer. Hon är på resande fot fram till 9 mars och syftet är att hitta nya vägar till hur den ansträngda ekonomiska situationen för landets studenter ska kunna förbättras, skriver SFS på sin hemsida.
Studenternas försämrade ekonomi medför att de inte har råd att ägna sig åt studier på heltid, konstaterar SULF i ett pressmeddelande. En konsekvens är att högskolornas redan tidigare urholkade anslag för grundutbildning inte utnyttjas effektivt, förklarar förbundsordförande Christoph Bargholtz.
–Att studenter har möjlighet att satsa helhjärtat på sin utbildning är avgörande för att högskolestudierna ska hålla hög kvalitet och ge studenterna de kunskaper och färdigheter som krävs.
Han tillägger att statsmakterna fortfarande verkar ha en schablonbild av studenten som en ung person som kan lita på ekonomisk hjälp från sina föräldrar. Men dagens studenter utgör en heterogen grupp, där många är äldre och yrkesverksamma och ibland hunnit bilda familj.
–Enligt Högskoleverkets ”Studentspegel” arbetar nästan varannan student vid sidan av studierna för att få ekonomin att gå ihop. Om istället studiemedlen höjdes till en rimlig nivå är jag övertygad om att studieresultaten skulle förbättras, vilket skulle korta studietiderna. På sikt skulle vi alla gynnas av detta.


Kategorier: Arkiv