Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Spariver på lärosäten drabbar nydisputerade

Nätverksbladet innehåller mycket matnyttig information om nya regler och trender som är viktiga att känna till för doktorander. Det säger Fredrik Edman, redaktör för Sveriges Doktorandförenings (SDF) elektroniska Nätverksblad.

1 mars, 2005
Universitetsläraren

En fråga Fredrik Edman oroar sig för är att försörjningsmöjligheterna för doktorander och nydisputerade minskar när lärosätena sparar.
Nätverksbladet är doktorandsektionens elektroniska nyhetsbrev. Det kommer ut en gång i månaden och innehåller sammanfattningar av nyheter som är av
intresse för forskarstuderande, både på nationell och internationell nivå.
-Syftet är att sprida aktuell information som berör doktoranderna, säger Fredrik Edman.
Förutom redaktör för nätverksbladet är han vice ordförande i doktorandsektio-nens styrelse och ledamot i den lokala SULF-styrelsen vid Lunds universitet. Dessutom jobbar han halvtid på SACO-rådet i Lund där han har ansvar för doktorandfrågor.
Till vardags är Fredrik Edman doktorand vid Institutionen för elektrovetenskap i Lund där han forskar om integrerade kretsar för framtida mobiltelefonisystem.
Nätverksbladet kommer ut en gång i månaden och innehåller bland annat sammanfattningar av aktuella debattartiklar från riks-, lokal- och student-tidningar med relevans för doktorander. Oftast finns en hänvisning till hela artikeln.
-95 procent av artiklarna har en länk till originalhandlingarna, säger Fredrik Edman.
Han vill gärna få en dialog med läsarna och uppmanar dem att höra av sig med tips och kommentarer till artiklarna.
I bladet finns också meddelanden från SDF:s styrelse, information om nya lagar och regler som kan beröra doktorander och ibland även snabbundersökningar bland medlemmarna.
Sedan SULF uppdaterade hemsidan i höstas har många av doktorandsektionens medlemmar inte hittat tillbaka till nätverksbladet. Nu måste de nämligen logga in och prenumerera för att få bladet med e-posten.
För att göra det måste man gå in på SULF:s hemsida, www.sulf.se, och en bit ner i högerspalten klicka på länken under rubriken Gå med i doktorandernas
nätverk! På den sida som då kommer upp finns den information som behövs för att kunna prenumerera på nätverksbladet. Den som loggar in på SDF:s
hemsida kan också läsa nya och gamla nätverksblad på webben.

Kreativa anställningsformer
Som fackligt aktiv oroar det Fredrik Edman att när universitet och högskolor sparar så drabbas doktorander och nydisputerade hårdast. På vissa fakulteter har det gått så långt att man helt stoppat intagningen av nya doktorander och dragit in postdoc-tjänster.
-Vid dålig ekonomi är man på institutionerna väldigt kreativa med anställnings-formerna. Man vill gärna knyta duktiga personer till institutionen och gör det med korta projektanställningar på några månader.
Så ekonomiskt svåra tider kan i värsta fall öka antalet skuggdoktorander.
När det kommer bättre tider blir de här personerna i bästa fall anställda som doktorander.
Vad som händer just nu är att även tillfälliga anställningar minskar genom nedskärningarna.
-De regelrätta anställningarna av doktorander och postdoc har minskat drastiskt och har i vissa fall flyttat ned på skuggsidan, men även där har vi sett att anställningarna blivit färre. Totalt har anställningsmöjligheterna minskat dramatiskt.
De som arbetar under de här villkoren med tillfälliga anställningar är i en väldigt osäker sits.
-Detta märker jag bland annat på alla samtal med frågor om hur länge man kan vara anställd på olika korta anställningar och doktorander som berättar att de blivit lovade tjänster men inte fått någon.
Löften om anställning är alltså ofta inte värda så mycket.
-Många vill gärna stanna kvar vid universitetet till varje pris och hamnar då i konstiga situationer där de accepterar orimliga villkor. Åker de ut blir fallet desto större eftersom deras förhoppningar har varit så stora.

Behöver nytt folk
Det finns en liknande tendens på postdoc-sidan som för doktorander.
-Många nydisputerade kan inte få anställning som forskare utan hankar sig fram på kortvariga anställningar. Det här är typiskt för den rådande ekonomin.
För att bryta trenden måste statsmakterna skjuta till pengar.
-Vi i SDF hoppas mycket på forskningspropositionen och att regeringen där ska göra en storsatsning på tjänster efter doktorsexamen. Speciellt med tanke på att 40-talisterna börjar gå i pension och vi då behöver få in nytt folk i akademin.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023