Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

1 februari, 2005
Universitetsläraren

Ny portal för miljö

Den 15 mars lanseras en portal – Arbetsmiljöupplysningen – med kunskap från fler än 30 olika organisationer, bland dem SACO, om hur man kan förbättra sin arbetsmiljö och må bättre på jobbet.
Det ska bli enkelt att söka information på Arbetsmiljöupplysningen. Här ska också finnas information som finns spridd på olika webbplatser. Portalen ska även fungera som mötesplats för inspiration, idé- och erfarenhetsutbyte.
www.arbetsmiljoupplysningen.se vänder sig både till dem som har mycket kunskap om arbetsmiljöfrågor och till dem som inte har så stora förkunskaper i ämnet.
Bakom den nya portalen står många av Sveriges arbetsmiljöaktörer. Fackförbund och arbetsgivareorganisationer från både privat och offentlig sektor finns representerade liksom myndigheter, forskningsinstitut och intresseorganisationer.

Nordisk tävling om kvalitet

Högskoleverket har utsett Uppsala universitet till Sveriges representant i en nordisk tävling om det bästa kvalitetsarbetet i Norden. Vilket universitet eller vilken högskola som har det bästa kvalitetsarbetet i Norden offentliggörs i slutet av april.
Sex av landets universitet och högskolor svarade på Högskoleverkets inbjudan att delta i tävlingen, skriver verket i ett pressmeddelande. Av dessa bedömdes Uppsala universitet vara bäst på att beskriva ett systematiskt sätt att arbeta med att utveckla kvalitetsarbetet och visa vilka resultaten blivit.
Tävlingen, som är en jämförande studie av kvalitetsarbetet vid nordiska universitet och högskolor, har utlysts av det nordiska nätverket Nordic Network for Quality Assurance. Vinnarna utses av en internationell jury bestående av tre personer från Storbritannien och Schweiz.

Östros anmäld till KU

I styrelserna för universitet och högskolor är sex av tio ledamöter med uttalade politiska åsikter socialdemokrater. Det har kristdemokraterna räknat ut. Därför har riksdagsledamot Torsten Lindström (kd) i utbildningsutskottet, med partiet bakom sig, nu KU-anmält förre utbildningsminister Thomas Östros för ”missbruk av makten i högskolan”.
I ett pressmeddelande sammanfattas undersökningen av de 39 lärosätenas styrelser: ”Av ledamöter med uttalad politisk koppling är fler än 6 av 10 (61,7 procent) socialdemokrater, trots att partiet 2002 fick under 40 (39,8) procent av rösterna.”
Vidare konstateras bland annat att 75 procent av de styrelseordförande som har partipolitisk färg är socialdemokrater och att tio före detta socialdemokratiska statssekreterare finns i styrelserna, men inga borgerliga före detta statssekreterare.

Göran Persson ny hedersdoktor

Statsminister Göran Persson blev hedersdoktor vid Örebro universitet den 5 februari.

Tyskt ja till avgifter

Den tyska högskolelagen fick för tre år sedan en paragraf som förbjöd studieavgifter i grundutbildningen vid universitet och högskolor. Detta på initiativ av den röd-gröna förbundsregeringen i Bonn. Men tillägget strider mot den tyska författningen, enligt ett beslut nyligen från författningsdomstolen i Karlsruhe, som prövat frågan på begäran av regeringarna i de konservativt styrda delstaterna.
Beslutet innebär med all sannolikhet att flera delstater nu kommer att införa avgifter vid sina högskolor. I vissa fall kan det komma att innebära att studenter från den egna delstaten slipper betala, medan de som kommer från andra delar av landet måste bidra med varierande belopp.
Politikerna måste dock ta hänsyn till författningsdomstolens resonemang om att eventuella avgifter måste vara socialt acceptabla så att de inte blir ett hinder för studenter från mindre gynnade samhällsgrupper att söka sig till högre utbildning.
Beslutet välkomnas av den tyska rektorskonferensen. Men från studenthåll aviseras en rad demonstrationer och protestaktioner under våren.

(Högskoleverkets internationella nyhetsbrev)

Förhandlare utsedda

SULF har fått en ny förhandlingsdelegation för 2005-2006. Den utsågs av styrelsen i januari och består av samma personer som under föregående period med undantag för Lars Lassinantti som är nyvald. Eva Norling är omvald som ordförande.
Gruppen i sin helhet består av Annika Blekemo, Stockholms universitet, Git Claesson-Pipping, Södertörns högskola, Anders Grundström, Uppsala universitet, Lars Lassinantti, Luleå tekniska universitet, Örjan Lönnevik, Linköpings universitet, Eva Norling, Umeå universitet, Pehr Osbeck, Lunds universitet, Lisbeth Ranagården, Högskolan i Halmstad, Mats Rubarth, Stockholms universitet och Inger Wilgotson-Lundh, Göteborgs universitet.
Delegationen bereder och lägger förslag till styrelsen i frågor som gäller löner och allmänna anställningsvillkor.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023