Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Många kom för att höra om villkor för postdoc

Cirka 200 personer, av vilka de flesta var doktorander, kom till SULF:s Postdocdag i Lund i slutet av januari. Ännu fler hade velat komma och den bokade lokalen räckte inte till för alla intresserade. Men arrangörerna, som räknat med 80 deltagare, hade redan bytt till en större lokal och hade inga möjligheter att med kort varsel byta till en ännu större.

1 februari, 2005
Universitetsläraren

–SULF:s återkommande Postdoc-dag brukar locka stor publik. Denna gång var åhörarna oväntat många, kommenterar Robert Andersson, ombudsman på SULF.
Under dagen berättade han om möjligheterna att få a-kasseersättning efter ett postdocstipendium eller arbete utomlands.
Postdocdagen går bland annat ut på att informera om de villkor som gäller vid en utlandsvistelse eller stipendiefinansierad postdoc i Sverige. En av de inbjudna talarna var därför Per-Olof Borg, handläggare och jurist på försäkringskassan.
–Generellt gäller att man kan vara utomlands högst ett år, därefter blir man avregistrerad från socialförsäkringssystemet, fortsätter Robert Andersson.
–Men även om man får stipendium för en kortare tid kan man riskera att förlora sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI).
–Och vid återkomsten från en utlandsvistelse måste man ha ett arbete som pågår i minst 6 månader för att få rätt till sjukpenning och full föräldrapenning om man förlorat sin SGI. Däremot kan man få a-kasseersättning efter postdocperioden om man var berättigad till det innan man började sin postdoc, eftersom postdocperioden är så kallad överhoppningsbar tid om den finansierats genom stipendium.
Under seminariet ställdes många frågor. En vanlig fråga, som brukar ställas till försäkringskassans representant ställdes även denna gång, nämligen varför försäkringskassan inte ändrar de hårda reglerna?
–Försäkringskassans talesmän understryker alltid, helt korrekt, att det är politikerna som bestämmer villkoren och försäkringskassan som tolkar bestämmelserna, fattar beslut och verkställer. Vi från SULF håller med om att reglerna är dåliga, men det är viktigt att känna till dem. Vi arbetar givetvis för att påverka politikerna att ändra regelsystemet till det bättre för den som gör postdoc. Vi hjälper också gärna enskilda medlemmar med råd om man till exempel behöver överklaga försäkringskassans beslut.
I SULF:s postdocmanual på hemsidan (www.sulf.se) finns alla detaljer om villkoren under och efter en postdocvistelse.

I god tid före 19 april
Postdocdagen hålls i god tid före Vetenskapsrådets sista ansökningsdag, i år 19 april, för postdocstipender utomlands. En nyhet för i år är att Vetenskapsrådet delar ut stipendier inom humaniora/samhällsvetenskap i stället för STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning.
Bo Öhngren, chef för ämnesgruppen medicin på Vetenskapsrådet, förklarade villkoren för stipendierna, och Mattias Collin, som varit postdoc i USA berättade om egna erfarenheter. Han ville inte avråda någon från att söka stipendier, men däremot understryka behovet av att ta reda på vilka villkor som gäller.
Mötet leddes av Lina Carls, nybliven ordförande för SULF/Lund, samt Fredrik Edman, vice ordförande i SULF-sektionen Sveriges doktorandförening, SDF. Även Ingrid Högstedt, ombudsman vid SULF/Lund deltog i arrangemanget.
En liknande Postdocdag hölls nyligen, i november förra året, i Stockholm. Nu planeras en Postdocdag i Umeå och i Linköping under våren.

EV RÅDAHL

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023