Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notiser

20 december, 2004
Universitetsläraren

Gustafsson efterträder Leijionhufvud

Gunnel Gustafsson, professor i statsvetenskap och prorektor vid Umeå universitet, blir ny biträdande generaldirektör vid Vetenskapsrådet, VR. Hon efterträder Madeleine Leijonhufvud som återgår till sin professorstjänst på Stockholms universitet, enligt ett pressmeddelande från VR.
Gunnel Gustafsson har arbetat inom flera forskningsorganisationer såväl nationellt som internationellt. Hennes forskning inom statvetenskap är inriktad på demokrati, genusfrågor, samt jämförande nordisk politik och policy.
–Att delta i det nationella forskningspolitiska arbetet är något som jag ser fram emot. Det är viktigt med en god dialog mellan å ena sidan universiteten och deras forskare och å andra sidan nationella aktörer som Vetenskapsrådet. Detta är en förutsättning för att Sverige ska kunna behålla och stärka sin position när det gäller forskning och högre utbildning, säger hon.

Ny förhandlingschef vid Arbetsgivarverket

Nils Henrik Schager, chefekonom vid Arbetsgivarverket sedan 1990, är ny förhandlingschef vid Arbetsgivarverket. Han tillträdde i början av december och efterträdde därmed förhandlingschefen Elisabeth Bjar, som blivit personaldirektör vid Skatteverket.
Nils Henrik Schager har tillhört förhandlingsdelegationen sedan 1997 och har medverkat i de senaste fyra avtalsrörelserna. Han har också haft ansvaret för de förhandlingar som ledde fram till ett nytt statligt pensionsavtal 2002, framgår av ett pressmeddelande från Arbetsgivarverket.

Löntagarkonsult anlitas på SU

–En löntagarkonsult kommer att granska ekonomin på Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet, säger Mats Rubarth, ordförande i SACO-rådet vid universitetet.
Bakgrunden är att institutionen har gått med underskott i flera år, men att det råder delade meningar om hur stort underskottet är och vad det beror på.
I slutet av maj ingrep rektor Kåre Bremer.
–Han tillsatte en ny prefekt och i juli avvecklades institutionsstyrelsen temporärt .
I samma veva slutade den dåvarande prefekten, som varit prefekt i nio år, för att återgå till sin gamla tjänst som lärare på institutionen. En ny institutionsstyrelse och prefekt beräknas tillträda inför höstterminen 2005.
–Institutionen har utan tvekan ekonomiska problem, som kommer att medföra åtstramningar på institutionen, konstaterar Mats Rubarth.
Men de uppgifter om underskottet som cirkulerade i massmedia i november ifrågasätts av flera lärare. Och universitetets studentkår har i ett pressmeddelande ansett att massmedias bild av problemen varit ”onyanserad”.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023