notis

Docent Jan-Håkan Hansson blir ny rektor för Ersta Sköndal högskola.
Han blev fil dr 1993 och är välkänd inom Ersta Sköndal högskola, där han under åren 1997-2001 var prefekt för Institutionen för socialt arbete.
De senaste tre åren har han varit ställföreträdande chef för Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete vid Socialstyrelsen och lett arbetet med att bygga upp ett nationellt stöd för kunskapsutveckling inom socialtjänsten. Han tillträder sin nya tjänst efter årsskiftet, framgår av ett pressmeddelande från högskolan.

Tusen studenter på två campus
Vid Ersta Sköndal högskola, som bildades 1998, bedrivs grund- och vidareutbildningar, samt forskning i vårdvetenskap, socialt arbete, vårdetik, diakoni, teologi och kyrkomusik. Högskolan har institutioner på två campus med totalt cirka 1000 studenter.


Kategorier: Arkiv