Notis

Utbildningsplatserna har blivit färre och därför har det blivit svårare att komma in på högskolan. Det visar preliminära uppgifter från Högskoleverket.
Det senaste åren har högskolan expanderat kraftigt, skriver verket i ett pressmeddelande. På femton år har antalet studenter fördubblats, från 165 000 hösten 1998 till 340 000 hösten 2003.
Men nu sker ett trendbrott. Preliminära siffror för höstterminen 2004 visar att antalet nybörjare minskar något för första gången sedan 1996.
Minskningen beror inte på ett sjunkande intresse för högskolestudier. Tvärtom. Söktrycket har ökat något sedan förra hösten. Förklaringen är i stället att högskolorna drar ner på antalet utbildningsplatser för nya studenter, eftersom resurserna inte längre ökar. Befintliga resurser måste användas till dem som redan är antagna.
Målet att 50 procent av en årskull ska gå vidare till högskolan ligger dock fast, enligt ett uttalande av utbildningsminister Leif Pagrotsky i Dagens Nyheter. Han vill inte spekulera i hur nästa års budget ser ut.


Kategorier: Arkiv