Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notis

19 december, 2004
Universitetsläraren

–Nu har regering till slut utsett en utredare.
Så kommenterar Högskoleförbundet, SHUF, i sitt infoblad att Marianne Levin, professor i civilrätt vid Stockholms universitet och prodekanus vid Juridiska fakulteten, av regeringen utsetts att utreda lärarundantaget.

Rapport i mars 2005
Det var i juli regeringen beslutade om direktiv att utreda konsekvenserna av ett avskaffande av lärarundantaget, men först i slutet av oktober utsågs Marianne Levin, som ska lämna en rapport senast 30 mars 2005.
Hon är föreståndare för Institutet för Immaterialrätt och Marknadsrätt vid Stockholms universitet (IFIM), ordförande för Svenska Föreningen för Industriellt Rättsskydd (SFIR) och tillhör de juridiska experterna i EG-kommissionens Vetenskapliga kommitté för geografiska beteckningar, ursprungsbeteckningar med mer. Hon har under senare år medverkat i flera statliga utredningar på immaterialrättsområdet, noterar infobladet.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023