Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Ledare

19 december, 2004
Universitetsläraren

I förra numret av Universitetsläraren
redogjorde tidningens chefredaktör Eva Rådahl för resultatet av den läsarundersökning rörande förbundstidningen som vi låtit göra. Undersökningen har genomförts av ett välrenommerat företag i branschen och oberoende av förbundet.
Eftersom tidningen är den informationskanal som når alla medlemmar, är det viktigt att den fungerar på ett sätt som verkligen tillgodoser medlemmarnas behov. Glädjande nog visar undersökningen att så är fallet. Dessutom lämnar ni som medverkat i undersökningen en rad uppslag till vad som kan göras för att Universitets-läraren ska bli ännu bättre.

Flera reaktioner som har nått oss efter läsar-undersökningen säger också att Universitets-
läraren har blivit den ledande nyhetstidningen för universitets- och högskolesektorn, och därmed oumbärlig för många fler än medlemmarna.
Vi måste med beklagande konstatera att ekonomin gör det omöjligt att fullt ut leva upp till de förväntningar som läsarundersökningen skapat.
Det öde som drabbade den utmärkta tidningen Dagens Forskning visar bland annat de svårigheter som finns att göra en tidning för sektorn. Och då ska sägas att Universitetsläraren inte tillnärmelsevis har de ekonomiska resurser som Dagens Forskning disponerade, och att SULF därför inte kan ha de stora personella resurser som detta möjliggjorde.
Marknaden för platsannonser har som bekant varit mycket kärv de senaste åren. Detta har drabbat också Universitetsläraren.
Antalet annonser är förmodligen inte så mycket lägre, men genomsnittsstorleken på annonsen har minskat drastiskt, och därmed förbundets intäkter. Under 2004 har tidningen rationaliserat arbetet där det är möjligt genom att bland annat på nytt upphandla flera av de tjänster som behövs för att göra en tidning och byta papperskvalitet. Dessutom jagar den som ni sett produktannonser. På så sätt har tidningen klarat att höja ambitionerna på det redaktionella materialet.
Ni medlemmar har också bidragit till läsvärdet genom en stor mängd debattinlägg, varav redaktionen beklagligtvis av utrymmesskäl tvingats avstå från att publicera en del.

Som konsekvens av läsarundersökningen kommer redaktionen nu att noga pröva hur utrymmet i tidningen kan användas på bästa sätt.
Tanken är att den ska ge mer facklig information, och skildra mer av medlemmarnas vardag och tankar om framtiden. Det är till exempel angeläget att ännu bättre än vad som är fallet nu belysa villkoren för alla medlemskategorier, spegla olikheter i mäns och kvinnors situation, lyfta fram etniska aspekter och ta fram de skillnader i villkor och värderingar som finns mellan de olika generationerna. Läsarundersökningen gav som sagt en mängd uppslag till förnyelse som kan tas tillvara på ett bra sätt.

GÖRAN BLOMQVIST
Förbundsdirektör SULF

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023