Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Definitivt avtal är nu klart

19 december, 2004
Universitetsläraren

SACO-S och Arbetsgivarverket träffade den 15 november definitivt avtal för anställda inom staten. Avtalet överenstämmer med tidigare preliminära avtal.

Avtalet i korthet
• Treårigt avtal från den 1 oktober 2004 till den 30 september 2007
• Det centrala avtalet innehåller inga procentsatser
• Lokal lönebildning med lokala för- handlingar
• Revisionstillfällen: 1 okt 2004, 2005 och 2006
• Vid oenighet i den lokala förhand- lingen förs förhandlingarna vidare i lokal lönenämnd
• Om arbetsgivaren avvisar den lokala lönenämndens rekommendation kan förhandlingarna fortsätta i central lönenämnd

SEKO-avtal med procentsatser
Även LO-förbundet SEKO har träffat avtal med Arbetsgivarverket. Ett avtal som till skillnad från SACO-S avtal innehåller procentsatser och individgarantier.

SEKO:s avtal innebär att
• Alla medlemmar garanteras en löneökning på minst 700 kronor under av- talsperioden
• Tre revisionstillfällen med pottberäkning
• 1 okt 2004: 2,4 proc dock lägst 465 kr
• 1 okt 2005: 2,4 proc dock lägst 475 kr
• 1 okt 2006: 2,5 proc dock lägst 505 kr

SEKO beräknar det samlade avtalsvärdet till 8,3 procent. Förhandlingskartellen OFR träffade inte något löneavtal med Arbetsgivarverket den 15 nov. OFR hade tidigare strandat förhandlingarna och begärt medling angående lönerna för anställda vid den nya myndigheten Försäkringskassan. Medlarnas förslag till uppgörelse ska antas eller förkastas senast den 30 november.

Vad händer nu?
Lönerna fastställs alltså i lokala förhandlingar. Förberedelserna inför revisionen per den 1 okt i år har inletts vid ett antal högskolor. Men bedömningen är att förhandlingarna vid flertalet högskolor fortsätter och avslutas efter årsskiftet. Förutom löneavtalet har parterna också kommit överens om vissa förbättringar i högskolans arbetstidsavtal och bättre villkor för tidsbegränsat anställda i trygghetsavtalet, viktiga frågor för SULF:s medlemmar. En närmare redovisning kommer i nästa nr av Universitetsläraren. Samtliga avtalstexter finns på hemsidan.

BJÖRN BIRATH
förhandlingschef

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023