Notis

Hans Persson vid Lärarhögskolan i Stockholm fick ett av årets Kunskapspris vid en ceremoni i Stockholms Stadshus, där pristagarna fick sina pris överlämnade av Kronprinsessan Victoria.
Kunskapspriset instiftades av Nationalencyklopedin AB år 2002. Priset delas ut i fem kategorier : Skola och utbildningsväsende, Näringsliv, Offentlig verksamhet, Folkrörelser/organisationer, samt Övrig verksamhet/unik personlig insats.
Priset, 250 000 kronor och en glasskulptur specialdesignad av Bertil Vallien, fick Hans Persson vid ceremonien i Stockholms stadshus 13 oktober, rapporteras i ett pressmeddelande från NE Nationalencyklopedin.
Juryns motivering löd:
” För en gedigen och väldokumenterad verksamhet som lärare, lärarutbildare och lärarfortbildare. Han har i mer än två decennier varit en eldsjäl i utvecklingen av pedagogiken inom framför allt naturvetenskap och teknik. Via böcker (bl a ”årets bästa faktabok för barn” 2000), kurser och många utvecklingsuppdrag har han nått ut till tusentals lärare och elever.
I kategorin Offentlig verksamhet gick priset till Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Juryn motiverade priset med att bland annat framhålla ” skicklig organisation och marknadsföring, otraditionella metoder, mängder av aktivitetsplatser och en god portion entusiasm”, samt ”Vetenskapsfestivalen har blivit ett begrepp i regionen. Kunskap når ut till många inom skola och allmänhet som inte själva skulle ha sökt den”.
Ytterligare information www.kunskapspriset.se


Kategorier: Arkiv