Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Notis

17 december, 2004
Universitetsläraren

Professor Birgitta Nyström ska utreda ”Bättre möjligheter till bevakning av kollektivavtal”, på uppdrag av regeringen. Hon inleder sitt arbete som särskild utredare i slutet av november och ska redovisa uppdraget senast 29 april 2005.
I juni formulerade regeringen direktiven till utredningen som ska lämna förslag till hur en reglering kan utformas, som ger fackliga organisationer vilka ingått kollektivavtal bättre möjligheter att bevaka hur avtalen efterlevs, även i de fall då organisationen saknar medlemmar på en arbetsplats.
Birgitta Nyström är professor i civilrätt och prodekanus vid juridiska fakulteten vid Lunds universitet. Hennes forskning har framför allt rört frågor som behandlar den svenska kollektiva arbetsrätten, konfliktlösning på arbetsmarknaden och EU-arbetsrättens påverkan på det svenska arbetsrättsliga systemet.
Hon är också ledamot i styrelserna för Medlingsinstitutet och Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap (FAS).

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023