Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Mer information om a-kasseregler

16 december, 2004
Universitetsläraren

En viktig aspekt på a-kassa efter sjukdom fanns inte med i artikeln Många regler för att få ersättning från a-kassa , framhåller Ingrid Högstedt, lokal SULF-ombudsman i Lund, som intervjuades i Universitetsläraren nr 14.
Hon sammanfattar:

–Med hjälp av en särregel i arbetslöshetsförsäkringen gäller att den som före arbetslösheten haft ett sammanhängande arbete med fast arbetstid på minst sex månader och om arbetsvillkoret har uppfyllts genom detta arbete skall normalarbetstiden vara den tid som den anställde har varit anställd för att arbeta per vecka, även om den sökande har varit frånvarande från arbetet på grund av egen sjukdom eller för vård av sjukt barn och har haft lön eller ersättning från den allmänna försäkringskassan (AMSFS 1997:13, 39§).
–Således är det möjligt att få normalarbetstiden och därmed dagpenningen baserad på exempelvis ett heltidsarbete, som föregått arbetslösheten även om man varit sjuk eller vårdat sjukt barn . Det räcker att man varit anställd för att arbeta heltid men behöver således inte ha arbetat i denna omfattning.
Ett praktiskt exempel får klargöra: Lisa, som har en doktorandtjänst på heltid, blir sjukskriven på halvtid och får ersättning från Försäkringskassan samtidigt som hon arbetar halvtid. Efter sjukskrivningen blir Lisa arbetslös.
Normalarbetstiden och därmed dagpenningen baseras på den hela anställningen som Lisa har varit förordnad på även om Lisa endast utfört arbete på halvtid. Arbetet har pågått i sex månader och därmed har Lisa uppfyllt arbetsvillkoret.
Denna särregel gäller endast vid egen sjukdom samt vård av sjukt barn, ej vid övrig föräldraledighet.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023