Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Forskare på kurser lär sig kommunicera

På Karolinska institutet kan doktorander och blivande läkare gå en kurs i populärvetenskaplig kommunikation. - Jag önskar att fler lärosäten höll sådana här kuresr, det finns ett enormt behov, säger docent Carl Johan Sundberg, initiativtagare och kursansvarig.

16 december, 2004
Universitetsläraren

Många forskare har svårt att kommunicera med allmänheten, eftersom de inte är skolade att rikta sig till andra än sin egen krets.
-De måste kunna generalisera det de kommit fram till. Det gäller inte bara medicinare, utan alla typer av studenter. Även många etablerade forskare skulle kunna ha stor nytta av sådan här utbildning, säger Carl Johan Sundberg.
Behöriga att gå kursen är förutom medicinstudenter också studerande med minst 120 poäng inom teknik och natur- eller vårdvetenskap, men deltagarantalet är begränsat.
Studenterna coachas på kursen av två erfarna vetenskapsjournalister, Kerstin Hellbom och Madeleine Salomon. Bland föreläsarna märks Anna Schytt,
chef för SVT:s vetenskapsredaktion (och nyutnämnd hedersdoktor vid Stockholms universitet).

Praktik på redaktion
Studenterna får bland annat föreläsningar om massmedievärlden, det journalistiska språket, layout, intervjuteknik och hur man gör TV- och radioprogram. Dessutom genomför studenterna kontinuerligt skrivövningar, både notiser och artiklar. Studenterna får också göra studiebesök på Dagens eko.
I 5-poängskursen ingår två veckors praktik på en redaktion.
-Det kan vara på SvD, DN, GP, radio eller TV, säger Carl Johan Sundberg.

Symbolisk ersättning
Dessutom brukar några studenter, vanligtvis doktorander, få praktikplats på den brittiska tidskriften Nature i London eller den amerikanska tidskriften Science, som har sitt Europakontor i Cambridge i England.
-Handledarna får bara symbolisk ersättning, men studenterna kan användas som experter och bollplank, idégivare och gratis arbetskraft för till exempel databassökning. Och de flesta studenterna brukar få något publicerat under praktikperioden.
Det verkar vara en omfattande 5-poängskurs…
-Kursen har fem välpackade poäng, det är inga inflationspoäng, säger Carl Johan Sundberg.
Själv forskar han om idrottsfysiologi vid KI, men har bland annat också anordnat det vetenskapliga forumet EuroScience Open Forum 2004 (se Universitetsläraren 13/2004). Han är nöjd med arrangemanget.
-Det var 1 800 deltagare från cirka 50 länder, bland annat Japan, Kina, USA, Ryssland, Mexiko och Australien. 350 journalister var där liksom representanter för EU-parlamentet och EU:s ministerråd, säger han.

Sjunde gången
Parallellt med den populärvetenskapliga kursen leder Carl Johan Sundberg vid Karolinska institutet en kurs i medicin för journalister, vilket också är till nytta för den populärvetenskapliga kursen.
-Vi lär känna många journalister. �r det någon av studenterna som vill ha en praktikplats på till exempel Östgötakorren så har vi säkert kontakt med någon journalist där som vill ta emot en praktikant.
Kursen i populärvetenskap går nu för sjunde gången. Carl Johan Sundberg vill vänta med en grundlig utvärdering tills kursen hållits i tio år. Men han har ett hum om resultatet.
-Enligt feedback är studenterna nöjda. En del har valt att ägna sig åt journalistik efter examen och många skriver artiklar vid sidan av. De som blivit praktiserande läkare säger att kursen har underlättat för dem att kommunicera med patienterna.
En del av doktoranderna uppger också att de räknar med att kursen ska hjälpa dem att skriva en bättre avhandling.
Såvitt Carl Johan Sundberg vet finns det ingen liknande kurs vid något annat svenskt lärosäte.
-Jag beklagar att det inte finns fler sådana här kurser. Jag vill att den här kursen klonas i Umeå, Göteborg och alla andra universitet, säger han.

PER-OLOF ELIASSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Oskar MacGregor

kronikapuff-oskar

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023