Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Färre sjuka i högskolan

De anställda inom högskolan var förra året frånvarande pågrund av sjukdom 3,6 procent av den tillgängliga tiden. För alla statligt anställda uppgick sjukfrånvaron till 4,8 procent.

16 december, 2004
Universitetsläraren

Sjuktalen redovisas i en intressant skrift ”Sjukfrånvaron i staten” publicerad i somras av Arbetsgruppen för Hälsa i Staten.
I tabellen här intill redovisas sjuktalen för myndigheter med minst tio anställda inom högskoleområdet. Myndigheterna har i tabellen rangordnats efter storleken på sjuktalen. De med lägst sjuktal står överst.
I allmänhet är sjukfrånvaron högre för äldre anställda än yngre. Den genomsnittliga sjukfrånvaron för anställda som är yngre än 30 år är 1,5 procent, för anställda mellan 30 och 49 år är den 3 procent och för de som är 50 år och äldre uppgår den till 5,1 procent.
För de flesta myndigheterna är också sjukfrånvaron högre för äldre än för yngre. Men undantag finns. Som vi kan se i tabellen ser det annorlunda ut vid Danshögskolan, Konstfack, Vetenskapsrådet, Dramatiska institutet och vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Fler kvinnor sjuka
I regel är sjukfrånvaron högre för kvinnor än för män. Inom högskolan är sjukfrånvaron för kvinnor i genomsnitt 5,3 procent och för män 1,9 procent.
Två högskolor nämligen Danshögskolan och Operahögskolan redovisar emellertid högre sjuktal för män än för kvinnor.
Bakgrunden till att arbetsgruppen publicerat skriften är regeringens mål att fram till 2008 halvera sjukfrånvaron inom staten. Skriften innehåller en del intressanta exempel på vad olika myndigheter gör för att minska sin sjukfrånvaro.
Inom högskolan lyfts exempel fram från Malmö högskola , Musikhögskolan i Stockholm och från Högskolan i Borås.
I Arbetsgruppen för Hälsa i Staten ingår bland andra Mats Ericson, generaldirektör för Sveriges nätuniversitet och Magnus Söderström, rektor vid Mälardalens högskola.
Hela skriften finns på arbetsgruppens hemsida (www.halsaistaten.se).

BJÖRN BIRATH
Förhandlingschef

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023