Färre sjuka i högskolan

De anställda inom högskolan var förra året frånvarande pågrund av sjukdom 3,6 procent av den tillgängliga tiden. För alla statligt anställda uppgick sjukfrånvaron till 4,8 procent.

Sjuktalen redovisas i en intressant skrift ”Sjukfrånvaron i staten” publicerad i somras av Arbetsgruppen för Hälsa i Staten.
I tabellen här intill redovisas sjuktalen för myndigheter med minst tio anställda inom högskoleområdet. Myndigheterna har i tabellen rangordnats efter storleken på sjuktalen. De med lägst sjuktal står överst.
I allmänhet är sjukfrånvaron högre för äldre anställda än yngre. Den genomsnittliga sjukfrånvaron för anställda som är yngre än 30 år är 1,5 procent, för anställda mellan 30 och 49 år är den 3 procent och för de som är 50 år och äldre uppgår den till 5,1 procent.
För de flesta myndigheterna är också sjukfrånvaron högre för äldre än för yngre. Men undantag finns. Som vi kan se i tabellen ser det annorlunda ut vid Danshögskolan, Konstfack, Vetenskapsrådet, Dramatiska institutet och vid Lärarhögskolan i Stockholm.

Fler kvinnor sjuka
I regel är sjukfrånvaron högre för kvinnor än för män. Inom högskolan är sjukfrånvaron för kvinnor i genomsnitt 5,3 procent och för män 1,9 procent.
Två högskolor nämligen Danshögskolan och Operahögskolan redovisar emellertid högre sjuktal för män än för kvinnor.
Bakgrunden till att arbetsgruppen publicerat skriften är regeringens mål att fram till 2008 halvera sjukfrånvaron inom staten. Skriften innehåller en del intressanta exempel på vad olika myndigheter gör för att minska sin sjukfrånvaro.
Inom högskolan lyfts exempel fram från Malmö högskola , Musikhögskolan i Stockholm och från Högskolan i Borås.
I Arbetsgruppen för Hälsa i Staten ingår bland andra Mats Ericson, generaldirektör för Sveriges nätuniversitet och Magnus Söderström, rektor vid Mälardalens högskola.
Hela skriften finns på arbetsgruppens hemsida (www.halsaistaten.se).

BJÖRN BIRATH
Förhandlingschef


Kategorier: Arkiv