Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

notis

14 december, 2004
Universitetsläraren

I samma ögonblick som 2004 års pristagare offentliggörs, från 4 till 11 oktober, kommer de också att presenteras på Nobelstiftelsens hemsida, som bytt namn och nu nås på adressen: http://nobelprize.org
Det sker med direktsänd video från de prisutdelande institutionerna, pressmeddelanden och populärvetenskaplig illustrerad information, lovar Nobelstiftelsen i ett pressmeddelande om dess nya officiella webbplats.
Här finns också uppgifter om alla de hittills 758 pristagarna med Nobelföreläsningar, biografier, intervjuer och fördjupande artiklar.
Nobelstiftelsen har förmedlat direktsänd video på Internet sedan 1998 och har sedan 2000 sänt prisannonseringar och prisutdelningar live via webbplatsen. Idag kan Internetanvändare världen över delta i höjdpunkterna under Nobelveckan då Nobelföreläsningar samt Nobelprisutdelning och banketter i Stockholm respektive Oslo sänds live och som video-on-demand.
Den 10 december publiceras Nobeldiplomen, placeringen vid honnörsbordet, menyn, samt pristagarnas tal på Nobelbanketten i Stockholm.
Nobelstiftelsens webbplats är välbesökt. Förra året noterades 15 miljoner unika besökare.

Under den vecka då Nobelpriserna offentliggörs har hemsidan en miljon unika besökare. I december, under Nobelveckan, är antalet besökare runt en halv miljon. Hälften av webbplatsens alla besökare kommer från Nordamerika, följt av Västeuropa och Asien, enligt pressmeddelandet.
De senaste fyra åren har 40 interaktiva multimediaprodukter utvecklats av Nobelstiftelsens webbgrupp. Dokumenten, i form av spel, simuleringar och experiment, bygger på Nobelpristagarnas vetenskapliga upptäckter och vänder sig till ungdomar från 14 år och uppåt. För många lärare och elever har dessa spel blivit komplement till undervisningen i naturvetenskapliga ämnen.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023