Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Dina försäkringar – Del 1

Medlemmarna i SULF kan få ett försäkringsskydd som omfattar nästan alla livets skeden. Det finns medlemsförsäkringar som speciellt passar den som är ensamstående, gift eller sambo, utan barn eller med barn. Till detta kommer givetvis allmänna eller avtalsbundna försäkringar, som gäller vid arbetslöshet och pension.

13 december, 2004
Universitetsläraren

Försäkringsområdet är omfattande och komplicerat. I tre artiklar ska vi med hjälp av några av förbundets experter belysa ämnet. De är förbundsdirektör Göran Blomqvist, ombudsman Ingrid Högstedt i Lund och förhandlingschef Björn Birath.

Vilka medlemsförsäkringar är viktiga för SULF?
–Vi satsar på liv/olycksfall och på hemförsäkringen. Som kollektiv kan vi förhandla fram bättre villkor och pris för medlemmarna. Vi vill kunna erbjuda bra försäkringar.
Förbundets försäkringar är dock inte kollektiva utan bygger på individens val och på att försäkringarna är anpassade till individens situation.
–Medlemmarna skulle inte acceptera något annat, säger Göran Blomqvist.
Han ser försäkringarna som en viktig service till medlemmarna.
–Alla människor behöver försäkringsskydd. Och försäkringsbolagen har experter anställda som kan vägleda våra medlemmar.
Bland de yngre är skyddet ofta dåligt.
–Därför erbjuder vi doktoranderna tre månaders skydd när de börjar, sen får de ta över själv om de vill det.
Erbjudandet till de yngre är den enda eventuella kostnaden för förbundet. Annars kostar inte medlemsförsäkringarna förbundet något. Det är försäkringsbolagen som prissätter och den enskilde medlemmen som väljer vilken försäkring han eller hon vill ha.

Två försäkringsbolag
Förbundet har avtal med två försäkringsbolag. De är Trygg-Hansa och FörenadeLiv.
–Vi samarbetar nära med dem och träffas regelbundet. När vi träffas kan vi också ta upp enskilda ärenden.
Det är bolagen som svarar på frågor om försäkringsvillkoren och som fattar beslut i enskilda försäkringsärenden.
Samarbetet går tillbaka till 1980-talet och har enligt Göran Blomqvist alltid fungerat bra.
–Det är väldigt sällan negativa reaktioner.
Genom Trygg-Hansa kan medlemman teckna hem- eller villaförsäkring, olycksfallförsäkring eller en försäkring för bilen.
FörenadeLiv erbjuder SULF-medlemmen livförsäkring, olycksfallförsäkring och en sjukförsäkring. Den ger ökad trygghet vid längre tids sjukdom, som innebär att arbetsförmågan helt försvinner eller minskas med minst 25 procent.
Det finns också en barn- och ungdomsförsäkring och en seniorförsäkring. Seniorförsäkringen kan man ha livet ut om man kvarstår som medlem i förbundet. Den kompletterar livförsäkringen och ger ekonomiskt skydd vid olycksfall.

Många väljer
Det är ganska många av förbundets medlemmar som väljer de försäkringar som SULF kan erbjuda. För sakförsäkringar, som till exempel hemförsäkringen, är det 16-17 procent. Ungefär hälften av medlemmarna tecknar liv/ olycksfall.
SULF rekommenderar den medlem som är ensamstående att i första hand välja olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring. Även livförsäkringen är ett klokt val, anser förbundet.
Gifta, registrerade partners eller sambos utan barn bör ta livförsäkring, olycksfallsförsäkring och sjukförsäkring.
Finns det barn i familjen ökar behovet av skydd. Då rekommenderas barnförsäkring, livförsäkring, olycksfall- och sjukförsäkring.
Fattas det någon försäkring i förbundets utbud?
–Jag tycker inte det, svarar Göran Blomqvist och tillägger:
–Möjligen en vårdförsäkring.
Inkomstförsäkring?
–Kan man få genom SACO.
Gäller försäkringarna utomlands?
–Man måste titta från fall till fall. Medlemmarna brukar höra av sig till försäkringsbolagen om de ska jobba i ett annat land.

Anställd i staten
Försäkringar för till exempel arbetsskada, vid mobbning eller liknande ska arbetsgivaren ha.
Det finns också en tjänstegrupplivförsäkring genom avtal för statligt anställda (TGL-S). Den ger ett ekonomisk skydd för arbetstagarens efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo och barn. Den ger också ett skydd för arbetstagaren och hans/hennes barn under 17 år om maken/makan dör.
För att försäkringen ska gälla måste man vara anställd i staten och arbeta.
Om man börjar sin anställning med hel sjukpenning gäller nämligen inte försäkringen, utan först när man börjar arbeta. Den gäller inte heller om man har mer än halvt sjukbidrag, förtidspension, sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Särskilda krav
Vid deltidsanställning gäller vissa specifika krav. Deltidsarbete minst 16 timmar i veckan ger helt försäkringsskydd, vid kortare arbetstid minskar skyddet.
Försäkringen gäller så länge man är anställd. Det är huvudregeln. Om anställningen upphör före 65 års ålder finns ett fortsatt efterskydd tills man blir 65 år.
Staten har också en särskild grupplivförsäkring kallad ”statens grupplivförsäkring” som gäller för doktorander med utbildningsbidrag( se särskild broschyr från SPV, www.spv.se ).

JAN THORSSON

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023
Nummer 4, 2023