Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

notis

1 december, 2004
Universitetsläraren

Ledarna för Europas nationella forskningsråd stöder planerna på ett gemensamt europeiskt forskningsråd. Det bekräftar de i ett brev till EU-kommissionen, men ställer samtidigt en rad villkor för ett genomförande.
–Det är en viktig markering från forskarsamhället. Vi menar bland annat att rådet ska vara självständigt i förhållande till kommissionen och att enbart den vetenskapliga konkurrensen och kvalitén ska styra vart pengarna går, säger Pär Omling, generaldirektör för Vetenskapsrådet i ett pressmeddelande från rådet.
Han är svensk representant i den fristående sammanslutningen European Heads Of Research Councils, EUROHORCS, där ledarna för alla europeiska forskningsråd träffas regelbundet.
Visionen om ett europeiskt forskningsråd handlar om att få fram och stöda den allra främsta forskningen i Europa. Tanken är att forskare från hela Europa inom alla forskningsfält ska konkurrera om medel. Det europeiska forskningsrådet, ERC (European Research Council) är tänkt som en av de centrala delarna i EU:s satsningar på forskning och utveckling.

EUROHORCS beskriver principerna för rådet i sitt brev till forskningsminister Philippe Busquin. I korthet bör rådet:
• ha som huvudmål att stärka europeisk forskning i ett globalt perspektiv
• stöda forskarinitierad grundforskning inom alla områden
• vara självständigt i förhållande till kommissionen
• ha en liten organisation där styrelsen representerar de allra bästa forskarna i Europa
• uteslutande ha vetenskaplig kvalitet som kriterium när det finansierar forskning – detta uppnås bäst genom konkurrens
• använda sig av forskargranskning av ansökningar, s k peer review , som urvalsinstrument.

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023