notis

Ett förutsättningslöst stöd till forskning vid marina centrum kan ifrågasättas. Det anser Vetenskapsrådets expertpanel, som på regeringens uppdrag utvärderat verksamheten vid Göteborg, Stockholm och Umeås marina forskningscentrum.
Bakgrunden är att regeringen för femton år sedan, när säldöd och algblomning hotade svensk havsmiljö, instiftade tre marina forskningscentrum med ansvar för marin forskning, miljöövervakning och information i respektive region.
Informationsuppgiften har alla klarat relativt bra, men både forskningen och miljöövervakningen skulle vinna på ökad samordning och en tydligare förordning, konstaterar expertpanelen.

Tydliga skäl
Den ifrågasätter ett förutsättningslöst stöd.
–Om den marina forskningen ska ges särskilt stöd genom sina centrum bör det finnas tydliga skäl. Tydligt fokus på miljöfrågorna är ett sådant skäl, sägs i ett pressmeddelande från Vetenskapsrådet.
Expertpanelen föreslår en ny förordning där kopplingen mellan forsknings- och miljöövervakningsuppdraget stärks och där informationsuppdraget knyts till detta uppdrag.


Kategorier: Arkiv