Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Debatt och debattsvar

1 december, 2004
Universitetsläraren

Till min förvåning läste jag i Universitetsläraren nr 10 att SULF:s ordförande Bargholtz vid mötet med våra nordiska systerorganisationer framfört att förbundet motsätter sig något han kallar ”regeringsförslaget att införa avgifter för studenter från länder utanför EES-området”.

Detta är förvånande av flera anledningar. Den första och viktigaste är naturligtvis att det ännu inte finns något sådant förslag. Frågan är inte ens utredd, någon utredning är inte tillsatt och några utredningsdirektiv finns veterligen inte än.

Det är naturligtvis möjligt att det kommer ett förslag så småningom. Då hoppas jag att SULF initierar en diskussion bland medlemmarna och att förbundet sedan tar ställning på grundval av denna diskussion. SULF bör även i denna fråga främst försvara medlemmarnas intressen och dit hör också att arbeta för att universitet och högskolor får tillräckliga ekonomiska resurser.

TORBJÖRN HEDBERG
tidigare rektor för Luleå tekniska universitet

SVAR:
Ordet ”regeringsförslag” i nämnda artikel är en slarvig formulering. Det är utbildningsminister Thomas Östros, som har uttryckt önskemålet om avgifter från studenter utanför EES-området, bland annat i en debattartikel 28 februari i Dagens Nyheter, där han skrev ”—Samtidigt skulle det vara bra för kvalitetsutvecklingen inom den svenska högskolan om Sveriges universitet och högskolor kunde rekrytera ännu fler utländska studenter. Det är dock inte självklart att detta ska finansieras av de svenska skattebetalarna. Idag är det möjligt för svenska lärosäten att sälja uppdragsutbildning till länder utanför EES-området. Köpare är då ett land, ett företag eller annan organisation. Men för att rekrytera fler utländska studenter till master- och forskarutbildningarna bör universitet och högskolor kunna erbjuda studenter från länderna utanför EES utbildning mot betalning utan att avgiftsfriheten i övrigt hotas”.
Frågan var även uppe på socialdemokraternas tillväxtkongress i Stockholm i mitten av april. Utbildningsministern fick stöd för tanken på avgifter från utomeuropeiska studenter som vill studera vid svenska lärosäten. (Universitetsläraren nr 8). Ärendet bereds nu på Utbildningsdepartementet.

EVA RÅDAHL, chefredaktör

SULF avstyrkte införandet av studentavgifter i sitt remissvar på departementsutredningen ”Advantage Sweden” (U 1999:09) med uppdrag bland annat att utreda möjligheterna för en avgiftsfinansiering av en ökning av antalet studenter från andra länder, särskilt utanför EES-området.
Torbjörn Hedberg har rätt i att SULF bör arbeta för att universitet och högskolor får tillräckliga ekonomiska resurser. Jag ser det som en av förbundets viktigaste uppgifter att vara pådrivande med sikte på en bättre arbetssituation för våra medlemmar.
Men det är för det utbildningsuppdrag universitet och högskolor har idag som svenska staten måste skjuta till mer pengar. Att hävda att avgiften för studenter från Afrika och Asien utgör en lösning på det problemet är att blanda bort korten.

CHRISTOPH BARGHOLTZ, förbundsordförande

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

MarieLouise Samuelsson

MarieLouise Samuelsson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 3, 2024
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023