Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Bevakar högskolan
Sök
Stäng denna sökruta.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut. Vi ber om överseende med detta.

Arbetsmiljöinspektionen överväger föreläggande

1 december, 2004
Universitetsläraren

Tre representanter från Arbetsmiljöinspektionen besökte Mitthögskolan i juni. I sin rapport konstaterar de att det finns otydligheter beträffande ansvaret för arbetsmiljön. Det finns också exempel på konflikter, stress och oro – något som kan leda till ohälsa för personalen.
I våras vände sig huvudskyddsombuden på högskolans fyra olika orter till Arbetsmiljöinspektionen i Härnösand med en anmälan om den dåliga arbetsmiljön på vissa av högskolans institutioner. De nämnde stress och oro, utmattningsdepressioner och flera fall av misstänkt kränkande särbehandling. Vid några enheter hade arbetsmiljöarbetet helt upphört att fungera.
–Min erfarenhet är att universitetsvärlden är mycket speciell – man tar för lite hänsyn till ledarskap och organisation, kommenterar arbetsmiljöinspektör Maj-Lis Andersson.
–Ofta utnämns bra forskare istället för bra ledare till chefsposter. Det gör att det lätt saknas strategi i ledarskapet. På Mitthögskolan försvåras dessutom situationen av att det är en nätverkshögskola där arbetsplatserna ofta ligger långt ifrån varandra.
Hon anser dock att mötet visade att det finns en god vilja hos ledningen och att den är medveten om att de stora förändringar Mitthögskolan genomgår kräver stöd och information till personalen.
–Jag tror att förtroendet mellan ledningen och huvudskyddsombuden ökade under mötet. Problemen kommer säkert att gå att lösa, säger Maj-Lis Andersson.
Före första oktober måste högskolans ledning visa upp en plan för hur de ska tydliggöra ansvaret för arbetsmiljöarbetet. Rutiner för stöd och hjälp till personalen måste införas och chefer ska få utbildning på området. Om den inte lyckas med detta kommer Arbetsmiljöinspektionen att förelägga Mitthögskolan att ett antal insatser ska genomföras.
–Vi fick fin uppbackning av inspektörerna och en bekräftelse att vi handlat riktigt som lämnade in en anmälan. Det känns viktigt att personalen och arbetsmiljön blir tagna på allvar. Inspektörernas krav känns mycket konstruktiva, säger huvudskyddsombudet vid Mitthögskolan i Härnösand, Janet Harling.

Fortsatta inspektioner
Arbetsmiljöinspektionen kommer att fortsätta med inspektioner och samtal under hösten.
–Äntligen kommer arbetsmiljöfrågorna att bli viktiga på högskolan och vi kan arbeta tillsammans med ledningen. Vi hoppas och tror att hela arbetsmiljön ska uppgraderas under hösten så att vi kan lägga en bra grund inför årsskiftet då Mitthögskolan får universitetsstatus, säger Janet Harling.

ANKI GUNDHÄLL WOOD

Universitetsläraren
Universitetsläraren utformas enligt journalistiska principer och följer mediebranschens publicitets- och yrkesetiska regler. Tidningen har en fri och självständig ställning gentemot sin ägare, fackförbundet SULF.
Ämnen i artikeln:
Dela:
Debatt och krönikor

Per-Olof Eliasson

Per-Olof Eliasson-kronika

Skicka din debattartikel till redaktionen@universitetslararen.se

Senaste numret
Tidningsarkiv
Nummer 2, 2024
Nummer 1, 2024
Nummer 6, 2023
Nummer 5, 2023