Sex lärosäten vill bilda ledande forskningsmiljöer

Sex lärosäten i Stockholm-Uppsala regionen har beslutat inleda ett samarbete med målet att bli en av världens ledande forskningsmiljöer.
Det är Handelshögskolan i Stockholm, Karolinska Institutet (KI), Kungliga tekniska högskolan (KTH), Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och Uppsala universitet, som träffat en överenskommelse om samarbete.
Arbetsnamnet är Universitetsnätverket Stockholm-Uppsala (Stockholm-Uppsala University Network).

Plattform i Sverige
"Ungefär hälften av svensk forskning sker i regionen Stockholm-Uppsala. Här finns hälften av landets doktorander och nära hälften av landets professorer. Till de lärosäten som nu inleder samarbete går också 46 procent av de forskningsmedel som delas ut till svenska universitet och högskolor", framgår av ett pressmeddelande från Stockholms universitet.
Vidare noteras att mer än hälften av de svenska artiklar som publiceras i internationella tidskrifter är skrivna av forskare från något av de sex lärosätena.
Tanken är att lärosätena ska etablera en plattform i Sverige, men framför allt kunna hävda sig på det internationella planet.
–Utländska prestigeuniversitet har nämligen helt andra resurser att röra sig med och därmed förmåga att locka till sig framstående forskare och forskningsmedel från internationella finansiärer. Genom att öka samverkan och därmed skapa ”ett svenskt Boston eller San Fransisco” ges nya möjligheter att attrahera fler av världens ledande forskare och generera ökade forskningsanslag till de sex stora lärosätena.
Rektorerna för de sex lärosätena kommer att träffas regelbundet för att utveckla samarbetet.
Samarbetsavtal har tecknats på olika områden. Exempelvis har Stockholms universitet, Uppsala universitet och KTH samarbete om utveckling av en ny frielektronlaser, ett redskap för morgondagens materialforskning och biovetenskap.

Fler avtal att vänta
Stockholms Universitet och Uppsala universitet har även planer på att öka samarbetet kring utbildning och forskning inom flera små språk. Ytterligare ett exempel på samarbete mellan lärosätena är det nyinrättade Centrum för bioetik, gemensamt för Uppsala universitet och KI. Fler liknande samarbetsavtal är att vänta.


Kategorier: Arkiv